تقی بهرامی‌از موافقت یک بانک خصوصی برای اعطای تسهیلات به تولید‌کنندگان فولاد خبر داد. رییس انجمن تولید‌کنندگان فولاد در گفت‌وگو با «مهر»، گفت: معاونت داخلی وزارت بازرگانی به دنبال شکایت متعدد انجمن تولید‌کنندگان فولاد برای تامین اعتبار مورد نیاز و تامین مواد اولیه به این تولید‌کنندگان، توانست موافقت بانک پاسارگارد را برای اعطای تسهیلات جلب کند.

تقی بهرامی ‌منابع مورد نیاز تولیدکنندگان را ۱۰۰ تا ۱۵۰‌میلیون دلار اعلام کرد و افزود: با ارائه این مبلغ می‌توان شمش مورد نیاز برای

سه ماه تولید‌کنندگان فولاد را تامین کرد.

به گفته وی، با تخصیص حدود ۱۵۰‌میلیون دلار پیشنهادی از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد به تولید‌کنندگان بخش‌خصوصی، تمام ظرفیت نورد کشور (۵میلیون تن) تا پایان امسال فعال خواهد شد. رییس انجمن تولید‌کنندگان فولاد خاطرنشان کرد: چنانچه امکان واردات ۵۰۰‌هزارتن مواد اولیه مورد نیاز تولید‌کنندگان فولاد فراهم شود، با توجه به موجودی فعلی کارخانه‌ها، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آنها به مدت شش ماه فراهم خواهد شد. وی با اشاره به ایجاد پنج‌میلیون‌تن ظرفیت تولید نورد توسط بخش‌خصوصی در کشور، تصریح کرد: این درحالی است که با کمبود مواد اولیه در سال گذشته تنها ۱۰‌درصد از این ظرفیت فعال بود که این میزان امسال به ۳۰‌درصد رسیده و با ادامه روند اعطای تسهیلات به بخش‌خصوصی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز، کل ظرفیت نورد کشور فعال خواهد شد.