قرارداد اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت و گاز بلوک دیر در خلیج‌فارس با شرکت ایتالیایی ادیسون اینترنشنال به امضا رسید.

به گزارش ایسنا، به منظور توسعه و گسترش فعالیت‌های اکتشافی توسعه‌ای و نیز شناسایی و ارزیابی سریع‌تر منابع هیدروکربوری و جهت جلب مشارکت و همکاری شرکت‌های معتبر نفتی جهان در بخش‌های بالادستی اولین قرارداد از مناقصه اکتشاف و توسعه ۱۷ بلوک دیروز با حضور وزیر نفت به امضا رسید. پس از انجام مناقصه‌های بین‌المللی، توسعه و اکتشاف بلوک دیر بین شرکت‌های ملی نفت ایران و شرکت ایتالیایی ادیسون اینترنشنال با هدف اکتشاف نفت و گاز در بلوک دریایی دیر خلیج‌فارس امضا شد.

وسعت بلوک دیر بیش از ۸۵۰۰کیلومترمربع است و پیمانکار متعهد شده که هفت‌هزار و ۵۰۰کیلومتر از اطلاعات لرزه‌نگاری دوبعدی را مطالعه و یک حلقه چاه اکتشافی را حفر کند تا در صورت وجود شواهد مثبت از وجود هیدروکربور در بلوک دیر، عملیات تکمیلی لرزه‌نگاری سه بعدی و حفر چاه دوم اکتشافی نیز که پیش‌بینی شده، انجام شود.

هزینه عملیات اکتشاف و مطالعات تکمیلی شامل مطالعات ژئوفیزیکی و حفاری چاه‌های اکتشافی بیش از ۱۰۷‌میلیون دلار است و مدت زمان اجرای پروژه چهار سال است که در صورت نیاز یک سال نیز تمدید خواهد شد.

در این قرارداد پیمانکار متعهد شده است که از حداکثر استفاده از توان داخلی کشور را برای اجرای موثر پروژه به عمل آورد.