افزایش مصرف گاز طی روزهای اخیر و محدودیت‌هایی که برای سوخت نیروگاه‌های کشور وجود دارد موجب شد تا شرکت توانیر روشنایی معابر اصلی و بزرگراه‌های کشور را تا ۵۰‌درصد کاهش دهد. به گزارش فارس در طرح ضربتی برای کمک به تامین سوخت مورد نیاز مردم؛ روشنایی بزرگراهها و معابر اصلی در سراسر کشور تا ۵۰‌درصد کاهش می‌یابد.