سیدمحمود محدث از امضای قرارداد سه بلوک اکتشافی دیر، دانان و مغان تا پایان امسال خبر داد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران درباره روند پیشرفت مذاکرات در بلوک مغان گفت: در این بلوک پیشنهادهای فنی و مالی مطلوبی دریافت نشده است و تنها از یک شرکت اروپایی برای انجام مذاکرات دعوت کردیم که نخستین دور این مذاکرات هفته آینده آغاز می‌‌شود. محدث پیشنهاد فنی شرکت اروپایی را مناسب ارزیابی کرد. وی گفت: یک شرکت آسیایی نیز پیشنهاد فنی و مالی مناسبی در بلوک دانان مطرح کرده است و با این شرکت در حال مذاکره هستیم.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران روند مذاکرات با این شرکت آسیایی را خوب ارزیابی کرد و افزود: تا کنون دو دور مذاکره با این شرکت آسیایی انجام شده است و امیدواریم در مدت کوتاهی به جمع‌بندی برسیم. محدث با اشاره به اینکه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران (آی.او.یی.سی) یکی از شرکت‌های پیشنهاددهنده در این بلوک بود، گفت: این شرکت در ۴‌بلوک مشارکت داشت که در ۲‌بلوک پیشنهاد آنها پذیرفته نشد. وی افزود: پیشنهاد فنی «آی.او.یی.سی» در بلوک لاله پذیرفته شده و هم اکنون مذاکرات مختصری با این شرکت در حال انجام است و به دنبال یک شریک خارجی هستیم.

محدث تصریح کرد: شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران پیش‌تر اعلام کرده است که یک شرکت اندونزیایی را در این زمینه معرفی کرده است و به دلیل پیشینه مطلوب این شرکت خارجی، امیدواریم تا پایان امسال در بلوک لاله به نتیجه برسیم.

وی درباره پیشرفت مذاکرات در بلوک دیر گفت: در این بلوک ۲ دور مذاکره با یک شرکت اروپایی داشتیم و پیشنهاد فنی و مالی این شرکت پذیرفته شده است و امروز در تهران دور دیگری از مذاکرات آغاز می‌‌شود که امیدواریم در این دور از مذاکرات به نتیجه نهایی برسیم.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در باره بلوک اکتشافی نفت شهر گفت: نرخ بازگشت سرمایه (ROR) در پیشنهاد فنی این بلوک مورد قبول نیست و از پیمانکار درخواست شده است نرخ را بازنگری کند. محدث درباره اجرای عملیات حفاری اکتشافی شرکت برزیلی پتروبراس در خلیج‌فارس گفـت: شرکت پتروبراس، حفاری دو هدف اکتشافی در خلیج فارس را در دستور کار دارد که فعالیت‌های لرزه‌نگاری آن به پایان رسیده و اولین چاه اکتشافی در تاقدیس تفتان در قسمت شرقی خلیج‌فارس حفاری شده است.