گروه بنگاه‌ها- مدیرعامل شرکت دخانیات ایران گفت: تامین نیاز و حفظ بازارهای قدیمی و راه‌اندازی پل‌های صادراتی جدید، از برنامه‌های راهبردی و مهم شرکت دخانیات ایران برای توسعه صادرات تنباکوی زرد طلایی اصفهان است. معصوم نجفیان که از مجتمع دخانیات اصفهان و خطوط تولیدی سیگارت بازدید می‌کرد، با بیان این مطلب افزود: زمانی می‌توانیم اصفهان را در صنعت دخانیات در حد انتظار فرض کنیم که تنباکوی زرد طلایی را در تمام بازارهای هدف و در شرایط بهتر و کامل‌تری ارائه کنیم، زیرا تنباکوی زرد طلایی بازار هدف مشخصی دارد. وی کشورهای لبنان، عراق، قطر، سوریه، امارات متحده عربی و کویت را مهم‌ترین بازارهای مصرف این محصول خواند و تصریح کرد‌: نگاهی به صادرات این محصول در سال گذشته نشان می‌دهد باید با تعریف راهبرد صادراتی و تدوین برنامه مدون اقتصادی این وضعیت را سر و سامان دهیم. نجفیان استان اصفهان را مرکز اصلی تولید تنباکوی کشور خواند و بابیان این مطلب افزود: باید همگام با کشاورزان تنباکو کار و حل مشکلات این عزیزان زمینه‌های افزایش تولید تنباکو و زمینه صادرات را فراهم آوریم.