گروه صنعت و معدن- برای نخستین بار و همزمان با برپایی دهمین دوره جایزه تعالی سازمانی یک شرکت توانست به «تندیس زرین» جایزه تعالی سازمانی دست پیدا کند. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی همچنین یک سازمان دیگر برای دریافت «تندیس سیمین» و پنج سازمان نیز برای «تندیس بلورین» حائز شرایط لازم شده‌اند. براساس این گزارش، سازمان یا شرکتی که بتواند بین ۳۰۰ تا ۴۵۰ امتیاز را از مجموع یک هزار امتیاز کسب کند به سطح «تقدیر نامه برای تعالی» دست می‌یابد. سازمان یا شرکتی که بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ امتیاز کسب کند به سطح تندیس بلورین و با کسب امتیاز بین ۵۵۰ تا ۶۵۰ به تندیس سیمین دست می‌یابد. تندیس زرین نیز به سازمان‌ها و شرکت‌هایی اعطا می‌شود که بیش از ۶۵۰ امتیاز کسب کنند. بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان امسال جایزه تعالی سازمانی از بخش خصوصی هستند و بیشترین حضور مربوط به بخش ساخت و تولید به میزان ۵۰ درصد است. همایش دهمین دوره جایزه تعالی سازمانی در ۷ و ۸ اسفند ماه برگزار خواهد شد.