فارس- سفیر ایران در ترکمنستان از توافق دو کشور بر سر تعیین فرمول قیمت گاز خبر داد و گفت: مذاکرات ‌برای اعدادی که قرار است در این فرمول گذاشته شود، ادامه دارد. «محمدرضا فرقانی» خاطرنشان کرد: تاکنون هفت دور مذاکرات کارشناسی بین دو کشور انجام شده و خوشبختانه روند مذاکرات مثبت بوده و دو کشور در زمینه تعیین فرمول قیمت گاز به توافق رسیدند. سفیر ایران در عشق‌آباد افزود: برای اعدادی که قرار است در این فرمول گذاشته شود مذاکرات ادامه دارد که ظرف یکی دو هفته آینده این توافق بر سر قیمت نهایی، انجام خواهد شد.