برنا- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ۵۵درصد از شبکه برق تهران را فرسوده و دارای حداقل ۲۰ سال عمر اعلام کرد و گفت: برای ترمیم شبکه ۱۳۰میلیارد تومان اعتبار درخواست شده است. «مهذب ترابی»، از اختصاص اعتبار ۱۳۰میلیارد تومانی برای اصلاح شبکه‌های برق و به‌روزرسانی سیستم برق‌رسانی تهران خبر داد و افزود: این میزان اعتبار در سال‌جاری برای تکمیل پروژه‌های شبکه برق تهران درخواست شده است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اظهار داشت: از مبلغ یادشده تاکنون ۷۰درصد جذب و هزینه شده است.