ایسنا- معاون پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو خبر داد: وزارت نیرو ۲۵۰‌میلیارد ریال برای احداث جاده جایگزین سد کارون ۴ اختصاص داد. علی یوسف‌پور افزود: سد مخزنی کارون ۴ با هدف تنظیم آب رودخانه کارون به میزان ۷/۳میلیارد مترمکعب در سال، کنترل طغیان سیلاب‌های مخرب رودخانه کارون و همچنین تولید انرژی برق آبی به میزان ۲‌هزار و ۱۰۷‌میلیون کیلووات ساعت احداث می‌شود.