مهر- مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر موضوع درآمد جایگاه‌داران و لزوم ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی برای حضور در صنعت سی.ان.جی، از تهیه طرح درجه‌بندی جایگاه‌های سی.ان.جی بر اساس معیارهای مشخص خبر داد. مصطفی کشکولی افزود: تهیه طرح درجه‌بندی جایگاه‌های سی‌.ان.جی بر اساس معیارهای مشخص در دستور کار قرار دارد. کشکولی توضیح داد: براساس این طرح جایگاه‌های عرضه سی.ان.جی درجه‌بندی می‌شوند و پس از پرداخت کارمزد پایه به همه جایگاه‌ها باتوجه به درجه جایگاه که بر اساس معیارهای خاصی مشخص می‌شود، میزان کارمزدها افزایش پیدا می‌کند.وی ادامه داد: با توجه به تعهد وزارت نفت برای گسترش جایگاه‌های سی.ان.جی باید این روند تا جایی ادامه پیدا کند که استفاده از سی.ان.جی جایگزین بخشی از بنزین شود.مصطفی علوی،مدیر عامل شرکت گازخودرو نیز در سخنانی اظهار داشت: با توجه به نگاه جدی کشور در توسعه و گسترش استفاده از سوخت سی.ان.جی، لازم است به زوایای مختلف این مساله مانند ساخت، بهره‌برداری و نگهداری از جایگاه‌ها به صورت جدی پرداخته شود.علوی تاکید کرد: به نظر می‌رسد سهم سی.ان.جی در سبد سوخت خودروها باید حداقل ۲۵درصد افزایش یابد.