موج - حفاری نخستین چاه توصیفی فاز ۱۲‌طرح توسعه پارس‌جنوبی با ۳۴‌درصد پیشرفت تا عمق سه هزار متری در خلیج فارس پیش رفته است.

محمود جوادیان، مدیر حفاری فاز ۱۲ پارس جنوبی گفت: عملیات حفاری این چاه در محل تا دو ماه آینده به پایان می‌رسد.به گفته مدیر حفاری فاز ۱۲ پارس جنوبی در این پروژه ۳۴ حلقه چاه تولیدی و دو حلقه چاه توصیفی پیش‌بینی شده است و به منظور انجام این عملیات، دو ریگ حفاری مورد نیاز است.جوادیان اعتبار مورد نیاز برای انجام عملیات حفاری فاز ۱۲ پارس جنوبی را یک میلیارد دلار برآورد کرد.