شانا - مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران، تاکید کرد: افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت سبک و سنگین، قدرت چانه‌زنی امور بین‌الملل شرکت ملی نفت را برای فروش نفت به مشتریان، بیشتر خواهد کرد. موسی سوری گفت: کار ساخت چهار مخزن یک‌میلیون بشکه‌ای در خارک از نیمه دوم امسال وارد مرحله اجرایی می‌شود و با بهره‌برداری از آنها بیش از ۵۰‌درصد به ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام کشور افزوده می‌شود.وی افزود: امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران می‌تواند با ذخیره‌سازی نفت بیشتر، فرصت بیشتری برای فروش نفت خام با قیمت مناسب و به روز داشته باشد.