جامع‌نیوز- با اجرای طرح ساماندهی تولید و توزیع سیمان در مرحله اول خروج سیمان از سبدحمایتی قیمت سیمان در بازار آزاد کاهش یافت.محمدحسن پورخلیل، دبیر انجمن صنفی سیمان افزود: این کاهش قیمت ۴۰ تا ۴۵‌درصد بوده است که تا رسیدن به قیمت مصوب سیمان باید ۱۵‌درصد دیگر کاهش یابد.وی افزود: طی دو هفته آینده باز هم شاهد پایین آمدن قیمت سیمان در بازار آزاد خواهیم بود.دبیرانجمن صنفی سیمان با اشاره به این که این کاهش قیمت تداوم دارد، بیان کرد: در ماه رمضان میزان این تنزل قیمت بیشتر خواهد شد.