یک مقام وزارت نیرو می‌گوید فقط ۵/۲میلیارد تومان از محل خشکسالی به کشور خسارت وارد شده است!

گروه انرژی- اثرات ناشی از خشکسالی طی سال‌های ۷۸ تا ۸۱ امروز خودش را نشان داده و همچنان هم ادامه دارد؛ به طوری که خشک شدن مقدار زیادی از تالاب‌ها و همچنین دریاچه ارومیه در حال حاضر ناشی از خشکسالی همان سال‌ها است. به گزارش ایسنا، علیرضا دائمی، مدیرکل برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در نشست تخصصی هم‌اندیشی در زمینه پدیده خشکسالی و پیامدهای آن در کشور افزود: امسال ۳۷میلیون نفر از شرایط خشکسالی تاثیر گرفته‌اند.وی ادامه داد: جریان آبی کشور در سال‌جاری ۴۰ تا ۹۲درصد کاهش یافته و علاوه بر این ۵/۲میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده است. همچنین ۶/۲میلیون هکتار زمین، ۴میلیون هکتار اراضی دیم، ۱/۱میلیون هکتار باغ‌های کشور و ۷۵میلیون راس دام از این شرایط آسیب دیدند.

مدیرکل برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با تاکید بر اینکه نباید پدیده خشکسالی را در کشورمان یک پدیده غیرمترقبه بدانیم، افزود: تمام مناطق کشور در ۴۰ سال گذشته پدیده خشکسالی را تجربه کرده‌اند و عمدتا کشور ما در کمربندی قرار دارد که خشکسالی روی آن به شدت دیده می‌شود.

دوبرابر شدن مصرف آب

وی در ادامه با اشاره به اینکه ظرف ۴۰ سال (۸۲-۴۲) میزان مصارف منابع آب کشور حداقل دو برابر شده است به وضعیت بارندگی‌های کشور در سال ۸۷ اشاره کرد و گفت: امسال میزان بارش‌های کشور به شدت کاهش یافته و متوسط ریزش‌های جوی که باید ۴۰۰میلیمتر مکعب باشد، با ۵۲‌درصد کاهش به ۲۱۲ میلیمتر مکعب کاهش یافته است.

او با تاکید بر اینکه با داشتن یک برنامه قابل قبول توسط ذی‌نفعان می‌توانیم از دوره‌های خشکسالی که در کشور ما تکرار می‌شود خارج شویم، اضافه کرد: خشکسالی هیدرولوژیک به وزارت نیرو و خشکسالی در کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی مرتبط است که البته با کاهش منابع آب شیرین به بخش کشاورزی خسارت وارد می‌شود.