مدیر اجرایی نمایشگاه بین‌المللی سنگ و معدن گفت: نمایشگاه سنگ و معدن رویکردی صادراتی دارد. ایران با تولیدی در حدود ۱۲میلیون تن در سال، سومین تولید‌کننده سنگ در جهان است در صورتی که سهم صادرات سنگ ایران از محل صادرات جهانی کمتر از سه درصد است.

مهرداد صبوحی ادامه داد: این حجم صادرات بسیار کم است، ایران بعد از چین و ایتالیا بزرگترین تولیدکننده سنگ است. صبوحی به تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه اشاره کرد و گفت: پیش از این، قرار بود این نمایشگاه ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت برگزار شود ولی از آنجایی که نمایشگاه عمران و ساختمانی قرار بود برگزار شود به همین خاطر تصمیم گرفتیم هر دو نمایشگاه را با هم ادغام کنیم.به همین منظور قرار شد که این نمایشگاه از تاریخ ۶ تا ۹ خرداد در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش برگزار شود.