با تصویب شورای اقتصاد، دولت تا سقف ۴/۶‌میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در طرح‌های استانی سرمایه‌گذاری و سپس آنها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر به نقل از نشریه برنامه، شورای اقتصاد بنا به درخواست وزارت صنایع و معادن، موضوع اصلاح مصوبه شورای اقتصاد درخصوص طرح جامع تولید فولاد در برنامه چهارم توسعه را با استناد بند ۶ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار و تصمیماتی را اتخاذ کرد.

براساس این مصوبه، سرمایه‌گذاری شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و سبا برای ایجاد ظرفیت ۵/۳‌میلیون تن فولاد با استفاده از منابع داخلی شرکت‌های مذکور، مشروط به تایید توجیه فنی، اقتصادی و مالی آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت صنایع و معادن، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (مسوول) و اطلاع شورای اقتصاد مورد تصویب قرار گرفت.

براساس این مصوبه، به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود در طرح‌های استانی تولید فولاد حداکثر تا سقف ۴/۶‌میلیون تن سرمایه‌گذاری کند و پس از بهره برداری از واحدهای مزبور حداکثر ظرف یکسال نسبت به واگذاری حداقل ۵۱ درصد سهام آنها به بخش غیر دولتی اقدام کند.

مصوبه شورای اقتصاد می‌افزاید: مکان یابی اجرای طرح‌های تولید فولاد استانی توسط کمیته‌ای با مشارکت نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور( مسوول)، استانداران استان‌های ذی ربط و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران انجام می‌شود.