گروه صنعت و معدن- بانک صنعت و معدن تسهیلاتی با نرخ یک‌رقمی در اختیار معدنکاران می‌گذارد. به گفته مدیرعامل بانک صنعت ‌و‌ معدن تسهیلات پرداختی این بانک در بخش صنعت و معدن براساس نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار است، اما پرداخت تسهیلات برای ماشین‌آلات، استخراج و بهره‌برداری در بخش معدن، با حداکثر ۵‌درصد یارانه خواهد بود.

دکتر مهدی رضوی افزود: بانک صنعت و معدن براساس قراردادی که با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، لیزینگ صنعت و معدن و شرکت هپکو دارد، با یارانه ای که دولت به وزارت صنایع و معادن داده است، به بخش معدن تسهیلات می‌پردازد.

وی افزود: در حال حاضر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن و یا به طور کلی تولید، ۱۴‌درصد تعیین شده اما نرخ سود تسهیلات برای بخش معدن با معرفی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (‌تامین حداکثر ۵‌درصد یارانه از سوی این سازمان) ۹‌درصد خواهد بود. رضوی گفت: تاکنون متقاضیان زیادی برای دریافت این تسهیلات معادل ۱۱۹میلیارد و ۵۱۶‌میلیون ریال به بانک‌ها معرفی شده‌اند که از این میزان ۸۴‌میلیارد و ۶۹۶‌میلیون ریال منجر به انعقاد قرارداد شده است.

وی که با هفته‌نامه معدن و توسعه سخن می‌گفت، درباره ابلاغیه اصل ۴۴ اظهار داشت: من اعتقاد دارم از صدر اسلام تاکنون اگر امکاناتی مانند، راه، مسجد و... برای مردم انجام شده به دست توانای خود مردم بوده و حکومت‌ها بعدها وارد مرزبندی شده‌اند.

رضوی گفت: اگر ساختار زیربنایی اصل ۴۴ درست اجرا شده و به صورت صحیح مدیریت شود، تحول مثبتی در بخش‌های مختلف کشور از جمله صنایع و معادن ایجاد خواهد شد. وی افزود: آنچه مسلم است در راستای ابلاغیه اخیر، ۱۲۰هزار میلیارد تومان سهام صنایع در اختیار بورس قرار خواهد گرفت و بنیه بورس را تقویت خواهد کرد. مکانیزم و سازوکار سهام عدالت و این که ۱۵۰‌درصد آن به دهک پایین جامعه واگذار شود، به نظر می‌رسد با این حجم از ثروت عظیم ملی که در اختیار مدیریت بخش خصوصی قرار خواهد گرفت، لازم است از تجارب کشورهای موفق هم استفاده شود.