گروه صنعت و معدن - محمود احمدی‌نژاد طی حکمی علی‌اکبر محرابیان را به سمت «دستیار ویژه رییس‌جمهور» منصوب کرد. به گزارش سایت ریاست‌جمهوری، در حکم رییس‌جمهور آمده است «به جنابعالی ماموریت داده می‌شود تا به نمایندگی از اینجانب و با همکاری کلیه وزرا، معاونان رییس‌جمهور و استانداران سراسر کشور نسبت به پیشبرد و به ثمر نشاندن امور محوله اقدام نمایید. بدیهی است، تکمیل و به بهره‌برداری رساندن طرح‌ها و پروژه‌های کلان ملی به‌ویژه مصوبات سفرهای استانی از اهم وظایف جنابعالی می‌باشد.» علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن در دولت هشتم و نهم بود. او اردیبهشت‌ماه امسال در پی ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و تحویل آن به مهدی غضنفری، کابینه را ترک کرد.