به گزارش «ایسنا»، میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا ۱۶تیرماه معادل ۳۸.۶۵میلیارد مترمکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۳۶.۲۸میلیارد مترمکعب بوده ۷‌درصد افزایش داشته است. همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور نسبت به سال قبل با ۷‌درصد افزایش مواجه بوده است. حجم آب موجود مخازن اکنون ۳۲.۸۲میلیارد مترمکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۲۹.۹۸میلیارد مترمکعب بوده ۹‌درصد افزایش یافته است. همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور تا این تاریخ ۶۳‌درصد است. وضعیت برخی از سدهای مهم کشور بیانگر این است که در پنج سد،‌ میزان پرشدگی ۹۰‌درصد است، به‌‌‌طوری‌‌‌ که سد شهید قنبری استان آذربایجان غربی، سد کوثر کهگیلویه و بویراحمد، سد رودبار استان لرستان، سد ایلام و سد قشلاق استان کردستان ۱۰۰‌درصد پر هستند.