به گزارش پایگاه اطلاع‌‌‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، سازمان انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر نیز به‌عنوان متولی ترویج و گسترش نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر در سطح کشور، اقدام به تامین بخشی از نیاز خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر کرده است. به این منظور ابتدا میزان مصرف الکتریکی هر دو ساختمان ساتبا، اندازه‌گیری و بر آن اساس تصمیم گرفته شد سه‌سامانه خورشیدی به ظرفیت تجمعی ۴۶کیلووات روی بام ساختمان‌های ساتبا نصب شود. در مجموع سه‌سامانه خورشیدی با ظرفیت‌‌‌های ۲۲، ۱۸ و ۶کیلووات و حدود ۱۰۴پنل خورشیدی روی بام‌های دو ساختمان ساتبا نصب شده که مجموع تولید این سه سامانه سالانه حدود ۸۱مگاوات ساعت است. این میزان تولید الکتریکی پاک، از انتشار حدود ۵۰تن دی‌اکسیدکربن در فضا جلوگیری می‌کند. این سامانه‌‌‌ها از نوع متصل به شبکه هستند و تولیدات آنها به شبکه برق داخلی این ساختمان‌‌‌ها تزریق و به نوعی بخشی از نیاز مصرف داخلی ساتبا از این طریق جبران می‌شود.

این گزارش حاکی است، در راستای اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک و با هدف اجرای ماده ۸ مصوبات شورای عالی انرژی کشور، تمام دستگاه‌‌‌های اجرایی موضوع ماده «۵» قانون خدمات کشوری مکلف هستند سالانه ۵درصد مصرف انرژی الکتریکی خود را تا رسیدن به سهم ۲۰‌درصد مصرف سال از طریق انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و پاک تامین کنند.