به گزارش روابط‌عمومی ایمیدرو، حوزه‌هایی از بخش معدن و صنایع معدنی در کشور نیازمند توسعه است. در دنیا براساس وابستگی اقتصادی و جهت گیری‌های صنعتی بین‌المللی، عناصری به عنوان عناصر راهبردی و حیاتی تعریف و برنامه‌ریزی منسجمی در جهت تامین این عناصر، استحصال و فرآوری و تولید محصولات راهبردی انجام می‌شود. در ایمیدرو سند مرتبط با عناصر حیاتی و راهبردی تهیه شده و در این زمینه ۱۶عنصر مورد توجه است. برنامه‌های این حوزه شامل شناسایی ذخایر موجود، شناسایی دقیق، چگونگی فرآوری آنها، دستیابی به دانش فنی موردنیاز و تولید این عناصر است. تعیین‌تکلیف عناصر باارزش در باطله‌های بزرگ معادن نیز برنامه‌ای است که در سال‌جاری آغاز و عملیاتی می‌شود.