این هفته، حوضه آبریز مرزی شرق بیشینه بارش ۳۴میلی‌متری و متوسط محدوده یک‌میلی‌متری را تجربه می‌کند که بیشترین میزان در بین حوضه‌‌‌های آبریز کشور است. وضعیت بارش در حوضه آبریز فلات‌مرکزی هم بیشینه بارش ۲۹میلی‌متری را شاهد خواهد بود. این هفته برای حوضه آبریز خلیج‌‌‌فارس و دریای عمان هم بیشینه بارش ۲۷میلی‌متری پیش‌بینی ‌‌‌شده است که متوسط محدوده ندارد. حوضه آبریز دریای خزر نیز بیشینه بارش ۲۴میلی‌متر و متوسط محدوده ۲میلی‌متر را دارد. در حوضه آبریز قره‌قوم هم در این هفته، بیشینه بارش ۲۲میلی‌متری با متوسط محدوده ۳میلی‌متری را شاهد خواهیم بود. کمترین میزان بارش این هفته در حوضه آبریز دریاچه ارومیه روی خواهد داد؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که بیشینه بارش آن ۱۱میلی‌متر با متوسط محدوده یک‌میلی‌متر خواهد بود. این هفته از مجموع ۳۰حوضه آبریز درجه۲، ۹حوضه بدون بارش است. حوضه آبریز دریای خزر که در هفته منتهی به ۲۷خردادماه شاهد بارش کمی بود، در هفته منتهی به سوم تیرماه شاهد بالاترین میزان بارش خواهد بود؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که بیشینه بارش ۳۹میلی‌متری و متوسط محدوده ۶میلی‌متری را تجربه خواهد کرد. مقام دوم پربارش‌‌‌های هفته منتهی به سوم تیرماه متعلق به حوضه آبریز فلات‌مرکزی با بیشینه ۳۳میلی‌متر خواهد بود. در هفته منتهی به سوم تیرماه برای حوضه آبریز خلیج‌‌‌فارس و دریای عمان هم بیشینه بارش ۱۲میلی‌متری پیش‌بینی‌‌‌ شده است که متوسط محدوده ندارد. حوضه آبریز دریاچه ارومیه که در هفته منتهی به ۲۷خردادماه جزو کم‌بارش‌‌‌ترین حوضه‌‌‌های آبریز بود، در هفته منتهی به سوم تیرماه شاهد بیشینه بارش ۱۰میلی‌متری بدون متوسط محدوده خواهد بود. کمترین میزان بارش هفته منتهی به سوم تیرماه در دو حوضه آبریز قره‌قوم و مرزی شرق روی خواهد داد؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که بیشینه بارش حوضه آبریز قره‌قوم ۴میلی‌متر بدون متوسط محدوده است. در هفته منتهی به ۲۷خردادماه برای حوضه آبریز اصلی مرزی شرق، بیشترین میزان بارش پیش‌بینی شده است که بیشینه بارش یک‌میلی‌متری بدون متوسط محدوده خواهد داشت. این گزارش حاکی است، در هفته منتهی به سوم تیرماه، از مجموع ۳۰حوضه آبریز درجه‌‌‌۲، ۱۱حوضه بدون بارش خواهند بود.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند