شاخص قیمت مواد غذایی فائو در‌ماه مه ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۴/ ۱۵۷ واحد بود که ۹/ ۰ واحد (۶/ ۰ درصد) در مقایسه با ۳/ ۱۵۸ در آوریل کاهش داشت که دومین کاهش ماهانه متوالی را نشان می‌دهد، اگرچه هنوز ۲/ ۲۹واحد (۸/ ۲۲ درصد) بالاتر از مقدار خود در‌ ماه مشابه سال‌گذشته است. این افت در‌ ماه مه به دلیل کاهش شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمت روغن نباتی و لبنیات بود، درحالی‌که شاخص قیمت شکر به میزان کمتری کاهش یافت. فائو همچنین اعلام کرد که شاخص قیمت غلات فائو در‌ماه مه به‌طور متوسط ۴/ ۱۷۳ واحد بود که ۷/ ۳ واحد (۲/ ۲‌درصد) رشد کرد که ۷/ ۳۹واحد (۷/ ۲۹ درصد) بالاتر از ارزش ‌ماه مه ۲۰۲۱ محسوب می‌شود.  شاخص قیمت روغن نباتی فائو در‌ ماه مه به‌طور متوسط ۳/ ۲۲۹واحد بود که ۳/ ۸ واحد (۵/ ۳ درصد) نسبت به‌ماه قبل کاهش داشت، اما همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از سطح سال‌قبل خود باقی‌مانده است.  شاخص بهای لبنیات فائو در‌ ماه مه به‌طور میانگین ۶/ ۱۴۱ واحد بود که ۱/ ۵ واحد (۵/ ۳ درصد) نسبت به آوریل کاهش داشت که نخستین کاهش پس از هشت افزایش ماهانه متوالی را به خود اختصاص داد، اما همچنان ۵/ ۲۰واحد (۹/ ۱۶ درصد) بالاتر از سطح خود در‌ماه مه سال‌گذشته است. شاخص قیمت گوشت فائو هم در ‌ماه مه به‌طور متوسط ۰/ ۱۲۲ واحد بود که ۶/ ۰واحد (۵/ ۰درصد) نسبت به آوریل افزایش داشت و رکورد تاریخی جدیدی را به ثبت رساند که ناشی از افزایش شدید قیمت جهانی گوشت طیور است.  شاخص قیمت شکر فائو در‌ ماه مه به‌طور متوسط ۳/ ۱۲۰ واحد بود که ۳/ ۱ واحد (۱/ ۱درصد) نسبت به آوریل کاهش داشت که نخستین کاهش پس از افزایش شدید ثبت‌شده در دو‌ماه قبل محسوب می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند