به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در این نشست، ابتدا محمود نجفی‌‌‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با اشاره به اینکه طی ادوار گذشته، میزان ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به دارو و تجهیزات پزشکی رقمی بین ۳ تا ۵/ ۳میلیارد دلار بوده است، احتمال داد که تخصیص ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی، دست‌‌‌کم در نیمه اول امسال نیز برقرار باشد.

سپس در ادامه این جلسه، سید سجاد حسینی، کارشناس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، به ارائه گزارشی در مورد روند تغییر نرخ ارز در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی و وضعیت تامین نقدینگی شرکت‌های این حوزه پرداخت.

وی با استناد به داده‌‌‌های به دست آمده و تحلیل آن، ارزش بازار داروهای ساخته‌شده وارداتی در سال ۱۴۰۰ را رقمی حدود یک‌میلیارد و ۲۱میلیون دلار اعلام کرد و گفت: در مجموع، ارزش بازار محصولات وارداتی شامل تجهیزات پزشکی، داروی ساخته‌شده، مواد اولیه دارو و محصولات مرتبط با ویروس کرونا، طی سال گذشته حدود ۴میلیارد و ۴۸۸میلیون دلار برآورد شده است، در حالی که این میزان طی سال پیش از آن، حدود ۳میلیارد و ۳۵۰میلیون دلار بود.

حسینی به روند افزایشی ارزبری بازار دارویی کشور طی سه‌سال اخیر اشاره کرد و یادآور شد که طی سال ۱۴۰۰، در حوزه مواد اولیه و داروی ساخته‌شده به‌ترتیب ۵/ ۱ میلیارد دلار و یک‌میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته است. وی همچنین روند تامین ارز نیمایی برای دارو طی سه‌سال اخیر را صعودی عنوان کرد و افزود: این میزان از ۷۸میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ به ۵۴۳میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

همچنین به گفته این کارشناس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، طی سال ۱۴۰۰، سهم ارز ترجیحی برای واردات داروهای ساخته‌شده، ۹۲‌درصد و برای واردات مواد اولیه صنعت دارو ۷۰‌درصد بوده و مابقی ارز موردنیاز این بخش با ارز نیمایی و ارز اشخاص تامین شده است. وی، سهم ارز اشخاص برای واردات دارو را یک‌درصد و برای واردات مواد اولیه دارویی ۲‌درصد اعلام کرد.

حسینی سپس به ریال پرداختی صنعت داروی کشور برای تامین نهاده‌‌‌های وارداتی این بخش طی سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و یادآور شد که طی این سال، رقمی نزدیک به ۲۴۲‌هزار میلیارد ریال برای تامین ارز بانکی، ارز نیمایی و میزان محدودی ارز صرافی، از سوی بنگاه‌‌‌ها و واحدهای دارویی کشور پرداخت شده است.

وی در عین حال، با اشاره به افزایش ۸/ ۲برابری میزان وام دریافتی از سوی صنایع دارویی کشور طی سه‌سال اخیر، افزایش قیمت نهاده‌‌‌های بسته‌‌‌بندی، افزایش حقوق و دستمزدها، تغییر نرخ پایه محاسبات هزینه‌‌‌های دولتی و تغییر نرخ حمل‌ونقل هوایی و انتقال وجه به نیمایی را از جدی‌‌‌ترین عوامل موثر بر نقدینگی صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور برشمرد و یادآور شد که گردش نقدینگی صنعت دارو در کشور به ۳۸۵روز رسیده است.