طهماسب مظاهری، مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: شاخص‌های تعیین‌کنندگان برتر عرصه صنعت مشخص شود تا بدانیم قهرمانان صنعت بر چه اساسی انتخاب می‌شوند. به گزارش روابط‌عمومی جشنواره قهرمانان صنعت، مدیرعامل بانک توسعه صادرات برگزاری جشنواره قهرمانان صنعت ایران را نقطه آغاز حضور معنی‌دار و موثر بخش غیردولتی در اقتصاد دانست و افزود: ویژگی مثبت این جشنواره در سال گذشته اقدام آن توسط یک نهاد غیردولتی بود.