محمدصادق جنان صفت - کارت دعوت، همایش مسوولیت‌پذیری اجتماعی بخش خصوصی و آرمان‌های هزاره سوم توسعه اواخر هفته گذشته به دستم رسید. دعوت‌کننده «کمیته راهبردی بخش خصوصی و آرمان‌های هزاره سوم توسعه» و محل برگزاری همایش طبقه دهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود. اشتیاق من به توسعه بخش خصوصی و نیرومند شدن نهادهای مدنی موجب شد به این همایش بروم. تصور می‌کردم تعداد قابل توجهی از فعالان بخش خصوصی ایران را در همایش خواهم دید و با همین تصور به طبقه دهم رسیدم. برگزارکنندگان همایش در ورودی سالن اجتماعات برگه‌هایی برای ثبت‌نام مدعوین گذاشته بودند. از تعداد کارت‌هایی که دعوت‌شدگان آنها نیامده بودند، دلگیر و دلسرد شدم. بسته‌ای پلاستیکی شامل دو کتاب منتشر شده توسط سازمان عمران ملل متحد و برنامه همایش گرفتم. سالن اجتماعات اتاق بازرگانی جای نسبتا بزرگی برای برگزاری همایش‌ها است و دیدن صندلی‌های خالی پرشمار بر دلگیری‌ام افزود.

افرادی روی پانل بودند و سخنرانی انجام می‌شد. در فرصتی کوتاه برنامه همایش را نگاه کردم و دو جزوه‌ای که UNDP در داخل بسته‌ای قرار داده بود را دیدم. جزوه‌ای قدیمی که شاید ۲سال از عمر تهیه آن می‌گذرد را برای چندمین بار دریافت کرده بودم. آیا نهادی به نام برنامه عمران ملل متحد در ۳-۲ سال گذشته کتاب نوشته و جزوه جدیدی منتشر نکرده است تا در ایران توزیع شود یا مدیران این نهاد در ایران حوصله ندارند آنها را ترجمه و به زبان فارسی برگردانده و توزیع کنند؟

دکتر فرزین را دیدم که مثل بارهای گذشته در پانل نشسته و به سخنرانی‌ها گوش می‌دهد. او مثل همیشه خونسرد و آرام و کم‌تحرک است. پیش از این که بخش دوم همایش برگزار شود، فرزین که هماهنگ‌کننده برنامه‌های عمران ملل متحد در ایران با بخش خصوصی است از تعدادی افراد نام برد که با این نهاد همکاری کرده و کارگاه‌های آموزشی در ایران برگزار کرده‌اند.

کاش UNDP دست کم نتایج این کارگاه‌ها و اطلاعات مربوط به آنها را چاپ و توزیع می‌کرد تا علاقه‌مندان در جریان فعالیت‌ها قرار بگیرند.

کمیته راهبردی بخش خصوصی و آرمان‌های هزاره سوم توسعه کاش اطلاع‌رسانی بیشتری انجام می‌داد تا بخش خصوصی ایران در همایش حضور پررنگ‌تری پیدا می‌کردند. روابط عمومی این همایش شاید چندان نیرومند نبود یا مسوولان علاقه‌ای به حضور دیگران نداشتند یا این که ... آیا بضاعت بخش خصوصی ایران همین بود که دیروز در طبقه دهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمع شده بودند؟ آن طور که استنباط کردم اکثریت کسانی که حضور به هم رسانده بودند همکاران برخی تشکل‌ها بودند نه صاحبان سرمایه در بخش خصوصی.