با حکم علیرضا طهماسبی، منوچهر منطقی مدیر عامل شرکت ایران خودرو با حفظ سمت به عنوان مشاور وزیر صنایع و معادن در پیگیری امور ویژه منصوب شد. به گزارش فارس در حکم وزیر صنایع آمده است: جناب‌ آقای دکتر منوچهر منطقی با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور وزیر در پیگیری‌های امور ویژه منصوب می‌‌شوید.