عملکرد در هکتار محصولات کشاورزی ایران از میانگین جهانی کمتر و در مقایسه با کشورهای صنعتی بسیار فاصله دارد. برداشت گندم از یک هکتار زمین زراعی آبی حدود ۵/۳ تن، چغندر حدود ۲۵ تن، برنج کمتر از ۴ تن، جو حدود ۵/۲ تن و... است. وقتی عملکرد در هکتار محصولات کشاورزی پایین است، دولت قیمت تضمینی خرید را در اندازه‌های بالا تعیین می‌کند تا به کشاورزان کمک کند. در این وضعیت قیمت تمام شده محصولات افزایش یافته و قدرت رقابت کاهش می‌یابد. یک راه اصلی برای فرار از این وضعیت افزایش ضریب مکانیزاسیون است. این در حالی است که به گفته رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون از ۴۰۰هزار تراکتور موجود در کشور ۵۰درصد فرسوده و ۱۲۶هزار دستگاه بالای ۱۲ سال عمر دارند و ضریب مکانیزاسیون در مزارع ایران ۶۷صدم درصد است. آیا نمی‌توان شتاب تولید تراکتور را افزایش داد؟ ایران بیش از ۴ دهه سابقه در این صنعت دارد و شرایط فنی و تکنولوژیک و بازار مناسب نیز وجود دارد. می‌توان و باید تولید تراکتور را افزایش داد و از چند سو فایده برد. چرا نمی‌شود؟