پس از چین که توانسته است با هر ترفند سیاسی و اقتصادی صنعت سبک در کشورهای جهان از جمله ایران را در انفعال کامل قرار دهد، اکنون نوبت ویتنام شده است. اتحادیه صنعتگران کفش ویتنام به اتحادیه اروپا هشدار داده است از اعمال تعرفه‌های ترجیحی بر محصولات این کشور اجتناب کنند.

اتحادیه اروپا از ابتدای سال ۲۰۰۶ بر محصولات کفش و چرم ویتنام ۱۰درصد تعرفه واردات وضع کرده است. به نظر می‌رسد ویتنام که از سوی بانک توسعه آسیایی ستاره آسیا لقب گرفته است، به زودی خود را به صف اول صادرکنندگان محصولات سبک صنعتی برساند. آیا صنعتگران ایرانی می‌توانند در برابر این رقیب تازه نفس مقاومت کنند. ویتنام فقط دو دهه است از عوارض جنگ‌های طولانی با فرانسه و آمریکا رها شده است و به زودی عضویت در سازمان تجارت جهانی را نیز به دست می‌آورد.