فروپاشی رژیم مستبد صدام‌حسین در عراق و برقراری آرامش نسبی در این کشور، بازار عراق را برای ورود انواع کالاهای صنعتی در کانون توجه صنعتگران جهان قرار داده است. با توجه به این که عراق یک کشور ثروتمند به شمار می‌آید، بازار این کشور در آینده‌ای نه چندان دور یک بازار جذاب خواهد بود. ایران به عنوان کشوری که همسایه دیوار به دیوار عراق است، شانس بسیار بالایی برای فروش تولیدات صنعتی در این کشور دارد.

جمعیت قابل توجه شیعیان در عراق و مناسبات و تعامل نزدیک این جمعیت با ایران وضعیت سیاسی قابل توجه و مساعدی برای ایران ایجاد کرده است.

نزدیکی ایران به بازار عراق که به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل منجر می‌شود نیز یک مزیت برای ایرانیان به شمار می‌آید. در سه سال گذشته و با وجود فقدان برنامه‌ریزی دقیق و از پیش اندیشیده صادرات ایران به عراق رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و انتظار می‌رود این مزیت‌ها به بهبود بازرگانی با عراق منجر شود.

این مزیت‌ها در حالی وجود دارد که وزیر بازرگانی عراق معتقد است، ایرانیان کالاهای کم‌کیفیت به این کشور صادر کرده و موقعیت خود را به خطر انداخته‌اند.

به نظر می‌رسد وزیر بازرگانی عراق البته همه واقعیت را بازگو نمی‌کند و شاید بخشی از سخنانش ترفندهای بازرگانی باشد. اما او نمی‌‌تواند همه واقعیت‌ها را قلب کند و شاید بخشی از سخنانش را باید جدی فرض کرد. با توجه به همه آنچه گفته شد، صنعتگران ایرانی نباید ناامید شده و بازار مساعد، مناسب و بالنده عراق را از دست رفته بدانند. صنعتگران ایرانی باید زیرک‌تر و هوشیارتر باشند و یادشان باشد از دست دادن بازار عراق به معنای نادیده گرفتن امکان رشد واقعی است.

چه باید کرد؟ مهم‌ترین کار در این مسیر شناسایی دقیق‌تر بازار عراق در مرحله فعلی و در شرایط آرامش در این کشور است.

بدون شناسایی واقعی، دقیق و کارآمد بازار عراق و رقبای بالفعل و بالقوه احتمال خطا افزایش می‌یابد.

صنعتگران ایرانی ضمن حفظ رقابت‌های صنعتی می‌توانند به جای این که در یک دوره کوتاه به حداکثر منفعت اندیشیده و بازار را خراب کنند، حداکثر سود در بلند مدت را در کانون توجه قرار داده و نوعی همبستگی صنفی در صادرات را در دستور کار قرار دهند. اجتناب از شتابزدگی برای کسب سهم بیشتر بازار در برابر رقبای داخلی باید با آرامش به حذف رقبای خارجی اندیشیده از صدور کالاهای بی‌کیفیت خودداری کرد. همبستگی صنفی و صنعتی در هر حال اقدام کارآمدی است.

گروه صنعت و معدن