برآیند آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد، در هشت‌ماه سال‌جاری تقاضا برای صدور یا تمدید پروانه کسب در کل کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷/ ۲درصدی داشته است. در هشت‌ماه منتهی به آبان سال‌جاری تعداد مجوز‌‌‌های صنفی جدید صادرشده یا تمدیدشده در کل کشور ۳۸۷‌هزار و ۹۰فقره بوده است؛ این رقم در هشت‌ماه سال گذشته معادل ۳۷۶‌هزار و ۸۲۷ مجوز بود. واکاوی این آمار نشان می‌دهد، منطقه جنوب کرمان و استان‌های خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، آذربایجان‌شرقی و کردستان بیشترین سهم را در شکل‌‌‌گیری این رشد داشتند.

در مقابل، بیشترین افت تقاضا برای مجوز صنفی در استان‌‌‌های البرز، کرمانشاه، یزد، گیلان و قزوین ثبت شده است. مجوزهای جدید نیز در این دوره رشد ۴/ ۷درصدی را تجربه کرده است.

 کمترین مجوزهای صنفی

در هشت‌ماه منتهی به آبان سال‌جاری کمترین تقاضا برای کسب مجوز در استان البرز بوده است. در این استان در سال‌جاری ۱۱هزار و ۴۴۱فقره مجوز ثبت شده است؛ این در حالی است که سال گذشته در همین دوره ۱۴هزار و ۴۲فقره مجوز صادر شده بود. آمارها نشان می‌دهد، روند صدور تعداد پروانه‌‌‌های جدید در این استان افت ۶/ ۲۲درصدی را تجربه کرده است. البته صدور مجوزهای جدید در آبان‌ماه نسبت به مهرماه در این استان رشد ۳۹/ ۳درصدی داشته است.

واکاوی آمار هشت‌ماه منتهی به آبان سال‌جاری نشان می‌دهد، کرمانشاه دومین استانی است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت تقاضای کسب مجوز روبه‌رو بوده است.

در هشت‌ماه سال‌جاری ۸‌هزار و ۵۷۴فقره مجوز کسب صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۴/ ۱۲درصدی داشته است. البته در آبان‌ماه نسبت به مهرماه این روند صعودی بوده است. در آبان ماه، ‌هزار و ۳۵مجوز صادر شده که نسبت به مهرماه رشد ۷/ ۱۴درصدی داشته است.

این آمار نشان می‌دهد، در کرمانشاه همچون البرز، تعداد پروانه‌‌‌های جدید در آبان‌ماه نسبت به مهرماه رشد داشته و این رشد برای کرمانشاه ۷/ ۱۹‌درصد بوده است.

یزد سومین استانی بود که در کسب مجوزهای صنفی جدید و تمدیدشده در دوره هشت‌ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افت داشته که این افت ۳/ ۱۱‌درصد بوده است. در هشت‌ماه امسال در این استان ۶‌هزار و ۹۸۴مجوز صادر شده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۷‌هزار و ۸۷۴ فقره بود.

واکاوی آمار نشان می‌دهد، در یزد نیز همچون البرز و کرمانشاه، در هشت‌ماه درخواست مجوز جدید با افت روبه‌رو بوده است. سال گذشته ۴‌هزار و ۱۱۰مجوز جدید صادر شده بود؛ اما در هشت‌ماه سال‌جاری ۳‌هزار و ۸۳۳مجوز ثبت شده است که از افت ۷/ ۶درصدی کسب مجوز جدید حکایت دارد. درجریان کسب مجوز جدید در آبان‌ماه نسبت به مهرماه افت ۴/ ۵درصدی گزارش شده است.

آمار موجود نشان می‌دهد، گیلان با افت ۱/ ۶درصدی در صدور مجوزهای صنفی، در هشت‌ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، چهارمین استانی است که با افت صدور مجوزهای صنفی روبه‌رو بوده است. در این استان سال گذشته ۱۷‌هزار و ۷۰۵مجوز ثبت شده بود که در سال‌جاری این رقم به ۱۶‌هزار و ۶۳۲ فقره مجوز رسیده است.

در این استان تعداد پروانه‌‌‌های جدید نیز ۴/ ۱‌درصد افت داشته است. در حالی که در هشت‌ماه سال گذشته ۱۰‌هزار و ۸۸فقره مجوز صادر شده بود، در سال‌جاری ۹‌هزار و ۹۴۴مجوز صادر شده است. البته تعداد مجوزهای جدیدی که در آبان نسبت به مهرماه صادر شده، رشد ۳/ ۱۲درصدی داشته است.

آمارها نشان می‌دهد، قزوین پنجمین استانی است که در کسب مجوزها اعم از مجوزهای جدید و تمدیدشده، افت داشته است. در هشت‌ماه سال گذشته در این استان ۶‌هزار و ۵۶۹مجوز صادر شده که این رقم در سال‌جاری به ۶‌هزار و ۱۸۹فقره مجوز رسیده است؛ رقمی که از افت ۸/ ۵درصدی خبر می‌دهد. در این استان در مدت مورد بررسی تعداد پروانه‌‌‌های صادرشده جدید نیز افت ۶/ ۷درصدی داشته است.

در هشت‌ماه سال گذشته ۳‌هزار و ۳۰۶پروانه صادر شده، اما این رقم در سال‌جاری ۳‌هزار و ۵۵فقره گزارش شده است. طبق آمار موجود، در آبان‌ماه تعداد پروانه‌‌‌های جدید در این استان نسبت به مهرماه رشد ۱/ ۲درصدی داشته است.

 بیشترین مجوزهای صنفی

برآورد آمار وزارت صمت نشان می‌دهد، در جریان کسب مجوزهای صنفی در کل کشور، منطقه جنوب کرمان بهترین وضعیت را دارد. در این استان در هشت‌ماه سال گذشته، ‌هزار و ۷۰۹فقره مجوز صادر شده که در سال‌جاری به رقم ۲‌هزار و ۶۴۱فقره رسیده است و از رشد ۵/ ۵۴درصدی حکایت دارد. در این استان تعداد مجوزهای جدید نیز در همین دوره رشد ۷/ ۶۷درصدی را تجربه کرده است. در سال گذشته، ‌هزار و ۱۷۱مجوز جدید در جنوب کرمان صادر شده که امسال به هزار و ۹۶۴فقره رسیده است. تعداد مجوزهای جدید در آبان‌ماه نیز نسبت به مهر رشد ۸/ ۴۰درصدی داشته است. این رشد در کل مجوزها در این مدت هم دیده می‌شود.

طبق آمار موجود، خوزستان دومین استانی است که سهم عمده‌‌‌ای در شکل‌‌‌گیری آمار رو به رشد مجوزهای صنفی در کشور داشته است. رشد مجوزهای صنفی در خوزستان طی هشت‌ماه سال گذشته ۱۳‌هزار و ۴۴۷فقره بوده که در سال‌جاری به ۱۷‌هزار و ۶۳۳فقره رسیده است. این آمار از رشد ۱/ ۳۱درصدی روند صدور مجوزهای صنفی در خوزستان خبر می‌دهد. رشد تعداد پروانه‌‌‌های جدید در خوزستان نیز در این دوره ۴۲‌درصد است. در هشت‌ماه سال گذشته ۷‌هزار و ۵۸۲فقره پروانه جدید در این استان صادر شده که این رقم در سال‌جاری به ۱۰‌هزار و ۷۶۵فقره رسیده است. تعداد پروانه‌‌‌های جدید در آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به مهر نیز رشدی ۲/ ۱۷‌درصد داشته است. در ضمن رشد در کل مجوزهای این دوره نیز دیده می‌شود.

واکاوی آمار پروانه‌‌‌های اصناف در کل کشور نشان می‌دهد، چهارمحال و بختیاری سومین استانی است که در جریان کسب مجوزهای صنفی رشد قابل‌توجهی داشته است. در این استان در هشت‌ماه سال گذشته ۴‌هزار و ۷۱۹مجوز کسب جدید و قابل تمدید صادر شده که این رقم در سال‌جاری به ۵‌هزار و ۸۲۰مجوز رسیده است؛ رقمی که از رشد ۳/ ۲۳درصدی حکایت دارد. در این دوره تعداد پروانه‌‌‌های کسب جدید صادرشده در چهارمحال و بختیاری رشد ۳/ ۳۲درصدی داشته است. در هشت‌ماه سال گذشته ۲‌هزار و ۶۱۸پروانه صنفی صادر شده بود که در سال‌جاری به ۳‌هزار و ۴۶۳ فقره رسیده است. در این استان روند صدور مجوزهای جدید نیز در آبان‌ماه نسبت به مهرماه سال‌جاری رشد ۲/ ۱۶درصدی داشته؛ همان‌طور که کل مجوزهای صنفی رشد ۵/ ۱۹درصدی را تجربه کرده است. در این استان در مهرماه ۸۰۷پروانه کسب صادر و تمدید شده بود که در آبان‌ماه به ۹۶۴فقره مجوز رسیده است. طبق آمار موجود استان آذربایجان‌شرقی با ۱/ ۱۸‌درصد رشد در کسب مجوزهای جدید و قابل تمدید صنفی چهارمین استانی است که بیشترین رشد را در هشت‌ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.  در این استان در هشت‌ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۱۶هزار و ۴۰۳فقره مجوز صادر شده بود که این رقم در هشت‌ماه سال‌جاری ۱۹‌هزار و ۳۷۷ فقره ثبت شده است. در جریان کسب مجوزهای جدید نیز در این استان شاهد رشد هستیم. بررسی روند مجوزهای جدید در هشت‌ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، لرستان، کردستان و هرمزگان در وضعیت بهتری نسبت به آذربایجان‌شرقی قرار دارند. بر این اساس در لرستان روند دریافت مجوزهای جدید رشد ۴/ ۲۷درصدی، در کردستان رشد ۹/ ۲۶درصدی و در هرمزگان رشد ۶/ ۲۵درصدی اعلام شده است. پس از این استان‌ها آذربایجان‌شرقی با رشد ۹/ ۲۰درصدی قرار دارد. در این استان در آبان‌ماه سال‌جاری نیز نسبت به مهرماه رشد ۸/ ۵درصدی برای مجوزهای جدید ثبت شده است. همان‌طور که برای رشد کل مجوزهای آن در آبان نسبت به مهر رشد ۳/ ۳درصدی اعلام شده است. واکاوی آمار موجود نشان می‌دهد، کردستان پنجمین استانی است که جریان کسب مجوزهای صنفی در هشت‌ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد قابل‌توجهی داشته است. این استان در هشت‌ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۷‌هزار و ۲۳۶پروانه کسب صادر کرده که این رقم در هشت‌ماه سال‌جاری ۸‌هزار و ۲۶۹ فقره بوده است؛ رقمی که از رشد ۳/ ۱۴درصدی خبر می‌دهد. در آبان ماه سال‌جاری نیز رشد صدور مجوزهای جدید در این استان ۸۱۷ فقره بوده که رشد ۱/ ۴۰درصدی را نسبت به ماه قبل تجربه کرده است. روند کسب کل مجوزهای جدید و قابل تمدید نیز در این مدت رشد ۵/ ۳۲درصدی را گزارش می‌دهد. در مهرماه سال‌جاری در کردستان ۹۱۸فقره مجوز جدید صادر شده که این رقم در آبان‌ماه سال‌جاری هزار و ۲۱۶فقره اعلام شده است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند