گروه صنعت و معدن - تازه‌ترین آمار منتشر شده کلی از فعالیت‌های صنعت و معدن توسط وزارت صنایع و معادن نشان می‌دهد، تقاضای سرمایه‌گذاری صنعتی بارشدی معادل ۱۰۸درصد به ۸ هزار و ۴۹۶ فقره تاسیس واحد صنعتی رسیده است. براساس گزارش وزارت صنایع و معادن ارزش سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای جواز‌های تاسیس صادر شده ۱۲هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان است که رشدی معادل ۳/۳ درصد است. میزان اشتغال پیش‌بینی شده براساس جواز تاسیس ۲۰۰ هزار نفر است که ۶/۳۷ درصد رشد را پیش‌بینی کرده است.

غذا، صنعت پیشتاز

براساس گزارش وزارت صنایع از ۸ هزار و ۴۹۶ فقره جواز تاسیس در دوماه اول امسال ۱۴۳۹ فقره را صنعت غذا و آشامیدنی به خود اختصاص داده است که ۱۷درصد کل تقاضای سرمایه‌گذاری این بخش را شامل می‌شود. محصولات کانی غیرفلزی نیز با ۱۳۵۱ تقاضای سرمایه‌گذاری که ۱۶درصد از کل جواز‌های تاسیس را تشکیل می‌دهد، در مرتبه دوم قرار دارد. محصولات صنایع لاستیکی و پلاستیکی نیز با ۱۲درصد از کل تقاضا‌های سرمایه‌گذاری صنعتی (۱۰۵۴مورد تقاضای ثبت شده) رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. به این ترتیب ۳صنعت مواد غذایی و آشامیدنی، محصولات کانی غیرفلزی و صنایع لاستیکی و پلاستیکی بیشترین تقاضا را برای تاسیس در اختیار خود گرفته‌اند.

یزد اول، کهکیلویه آخر

در دو ماه اول بهار امسال استان یزد با ۶۷۸تقاضا، خراسان رضوی با ۶۴۵ تقاضا و آذربایجان شرقی با ۶۰۳تقاضا به ترتیب ۸درصد، ۶/۷درصد و ۱/۷درصد از کل تقاضای سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند. این ۳استان در مجموع ۷/۲۲درصد از کل تقاضای سرمایه‌گذاری را از آن خود کرده‌اند. استان تهران که پیش‌تر یک منطقه جذاب برای سرمایه‌گذاری بود، در دوماه اول امسال با ۳۷۸ تقاضای سرمایه‌گذاری در رتبه نهم تقاضای سرمایه‌گذاری قرار گرفت. کمترین تقاضای سرمایه‌گذاری نیز به ترتیب در استان کهکیلویه و بویراحمد با ۵۴ تقاضا، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با ۷۵ و ۸۰ تقاضا بوده است.

کانی غیرفلزی بالاترین بهره‌برداری

در دو ماه اول امسال ۷۶۵واحد صنعتی با اشتغالزایی ۱۳هزار و ۷۲۲شغل و سرمایه‌گذاری انجام شده ۷۰۶میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است. بیشترین کارخانه‌های به بهره‌برداری رسیده با ۲۰۳واحد به کانی‌ـ غیرفلزی و پس از آن صنعت موادغذایی و آشامیدنی با ۹۱کارخانه و ۵۸واحد در صنعت نساجی بوده است. مهم‌ترین طرح‌های صنعتی به بهره‌برداری رسیده از نظر وزارت صنایع و معادن کارخانه نویدزر شیمی است که گرانول پلی‌پروپیلن تولید می‌کند و ۹۲میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشته است. کارخانه آریان فولاد شمال، قائد بصیر نیز مهم‌ترین کارخانه‌های بعدی از نظر وزارت صنایع و معادن بوده‌اند که در دو ماه اول امسال به بهره‌برداری رسیده‌اند.

اندازه واحدها

بر پایه گزارش اعلام شده از سوی وزارت صنایع و معادن از کل جوازهای تاسیس صادر شده برای متقاضیان سرمایه‌گذاری صنعتی ۷هزار و ۹۶۲ مورد آنها به متقاضیانی اختصاص دارد که کمتر از ۵۰نفر پرسنل دارند. سهم کارگاه‌ها ۵۰نفر و بیشتر از کل تقاضای سرمایه‌گذاری فقط ۳/۶درصد است.

۵ طرح برای سرمایه‌گذاری خارجی

براساس گزارش وزارت صنایع و معادن در دو ماه اول امسال فقط ۵طرح برای سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است که ارزش سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی آن ۵۱۰میلیون دلار است. احداث نیروگاه توربین گازی فارس با ۴۶۸میلیون دلار که ۹۰درصد از کل طرح‌های سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است. طرح تولید آمونیاک با ۳۶میلیون دلار، تولید پروفیل‌های پلاستیکی PVC با ۱۰۱۴هزار دلار، تولید داروهای تزریقی با ۴هزار و ۱۰۸هزار دلار و تولید پارافین جامد با ۵۰۰هزار دلار طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی‌اند.