در راستای طرح کمک‌های فنی و اعتباری به طرح‌های معدنی غیردولتی وزارت صنایع و معادن، طی تفاهمنامه امضا شده بین صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و معاون امور معادن وزارت صنایع و معادن به عنوان مجری طرح، کلیه متقاضیان وام اکتشاف از طریق «صندوق» مورد کارشناسی فنی قرار خواهند گرفت تا در صورت عدم کشف کانه، خسارت در وجه ذی‌نفع پرداخت شود. امیر حلاجی، معاون فنی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: از ابتدای اردیبهشت تا پایان تیرماه ۸۵ (سه ماه) تعداد ۳۵۸ تقاضا از طریق معاونت معدنی به صندوق رسیده و مراحل کارشناسی را می‌گذرانند. این تعداد تقاضای رسیده در چهار ماه اول سال ۸۵ بیشتر از کل سال ۱۳۸۴ است که خود نشانگر افزایش حجم عظیم کار است که برنامه‌ریزی کاملی برای آن صورت گرفته است. وی افزود: از میان تقاضاهای ارسال شده، ۱۳۰ پرونده توسط متقاضیان تکمیل شده که بیشتر آنها کارشناسی شده و نتایج اعلام شده است. ۲۲۸پرونده در حال تکمیل یا منتظر تکمیل مدارک فنی و حقوقی توسط متقاضیان است.