کارنامه صنعت و معدن در دو ماه اول امسال منتشر شده است که گزارش آن را در همین صفحه می‌خوانید. برخی اطلاعات منتشر شده در این گزارش جذاب است که به یک مورد آن اشاره می‌شود. براساس گزارش منتشر شده برای ۸ هزار و ۴۹۶فقره جواز تاسیس در دوماه اول امسال ۲۰۰هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که میانگین شغل پیش‌بینی شده برای هر واحد صنعتی ۱۲۵فرصت شغلی است. این در حالی است که در همین مدت با ۷۶۵کارخانه به بهره‌برداری رسیده. ۱۳هزار و ۷۲۲شغل ایجاد شده است که کمتر از ۲۰فرصت‌ شغلی به ازای هر کارخانه است. به این ترتیب فرصت‌های شغلی در کارخانه‌های به بهره‌برداری رسیده در دو ماه اول بهار امسال حدود ۱۵درصد پیش‌بینی اشتغال است.

علاوه بر این، وقتی وزارت صنایع و معادن در گزارش خود ۹۳درصد از تقاضای سرمایه‌گذاری را توسط متقاضیان واحد‌های کمتر از ۵۰کارکن اعلام می‌کند، چگونه می‌توان برای هر تقاضای شغلی ۱۲۵ فرصت پیش‌بینی کرد.