کشورمان تا قرن ۱۲میلادی، به عنوان یکی از قطب‌های تولید کاشی و سرامیک، صادرکننده بنام محصولات این صنعت بود. در آن شرایط محصولاتی روانه بازار می‌شد که حتی تولیدات امروزی از قابلیت‌های آن بی‌بهره‌اند.

گنبدهای سده‌های گذشته درگذر از شرایط آب و هوایی متفاوت، هنوز هم از جلوه با شکوهی نزد صاحب‌نظران برخوردارند.

این در شرایطی است که تولیدکنندگان صاحب‌نام امروز نظیر ایتالیا، هنوز هم کاشی لعابداری که در فضای بیرونی، تاب شرایط مختلف اقلیمی را داشته باشد و ترک برندارد، و قرن‌ها پابرجا باشد را تولید نکرده‌اند.

صاحب‌نظران معتقدند، به سبب اینکه عوامل تولید از بعد مواد اولیه و هنر طراحی و نقاشی در آسیا به خصوص‌ ایران از وضعیت مطلوب‌تری برخوردارند، صنعت سرامیک مجددا در حال برگشت به قاره کهن است، در چنین شرایطی اگر صنعت کاشی و سرامیک ایران شکوه گذشته خود را باز یابد، نشان‌دهنده حرکت این صنعت در مسیر اصلی خود است.