احمد تشکینی عنوان کرد: بخش توزیع یکی از حلقه‌‌‌های مفقوده و مهم‌ترین بخش‌‌‌های اقتصادی کشور است که نه تنها به لحاظ کارکرد اقتصادی و تاثیر بر سایر بخش‌‌‌های اقتصادی، بلکه بواسطه سهم بالا از تولید ناخالص داخلی نیز از جایگاه استراتژیک برخوردار است. در این راستا طرح مطالعاتی‌‌‌ اجرایی با هدف بهبود نظام توزیع در اقتصاد ایران توسط این موسسه به انجام رسیده است.

وی اضافه کرد: این مطالعه کاربردی-اجرایی ابعاد وسیعی دارد که سرفصل‌‌‌های آن شامل واقعیاتی از بخش توزیع ایران، بررسی ابعاد نظری سیاستگذاری در نظام توزیع، بررسی وضعیت حاکم بر سازماندهی و مدیریت بخش توزیع، بررسی وضعیت حاکم بر زیرساخت‌‌‌های پشتیبان بخش توزیع، تحولات ساختار توزیع در ایران، تجربه کشورهای منتخب در مدیریت نظام توزیع، شناسایی مسائل استراتژیک بخش توزیع در ایران، تحلیل شکاف حرکت از وضع موجود به مطلوب در بخش توزیع، تعیین مسیر تحول اهداف و راهبردها و معرفی بسته‌های سیاستی است.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی ادامه داد: طرح مطالعاتی‌‌‌اجرایی مذکور در نهایت منجر به تدوین سندی با عنوان «سند جامع نظام توزیع کالا در ایران» شده است که به موضوعات متنوع و وسیع حوزه توزیع پرداخته است.

تشکینی اظهار کرد: یکی از برنامه‌‌‌های تحولی وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه جدی به بهبود و ارتقای نظام توزیع کشور است که در این راستا با مبنا قرار گرفتن مطالعه انجام شده در این موسسه، برنامه‌‌‌های عملیاتی و مشخصی ذیل این موضوع تعریف شده است.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند