مدیر کل دفتر امور نظارت و ایمنی وزارت صنایع و معادن گفت: به منظور استفاده بهینه از ذخایر معدنی و تخصصی شدن نظام مهندسی معدن، وزارت صنایع و معادن از این سازمان حمایت خواهد کرد. وجیه‌ا... جعفری، قائم مقام معاون امور معادن و مدیر کل دفتر امور نظارت و ایمنی وزارت صنایع و معادن در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران افزود: در اجرای ماده ۱۰۷ قانون نظام مهندسی معدن، نخستین جلسه شورای مرکزی جدید با حضور وزیر صنایع و معادن انجام شد که در این جلسه دو نفر به وزیر معرفی شد و در نهایت یک نفر با تایید رییس جمهور به عنوان رییس نظام مهندسی معدن کشور انتخاب می‌شود. وی گفت: وزیر صنایع و معادن حمایت‌های خود را از این سازمان اعلام و از آن درخواست کرد که فعالانه در جهت استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، کار کنند.

جعفری خاطرنشان کرد: برای تامین هزینه‌های نظام مهندسی معدن، بخشی از درآمد حقوق دولتی معادن به سازمان نظام مهندسی معدن تخصیص داده می‌شود. حمایت‌های حاشیه‌ای وزارت صنایع در ارتباط با تفویض اختیار و مسائل دیگر نیز ادامه می‌یابد.