به گزارش «ایسنا»، کل ورودی سدها در هفته جاری ۲/ ۰ میلیارد مترمکعب بوده و این در حالی است که این عدد در مدت مشابه سال آبی گذشته ۳/ ۰ میلیارد مترمکعب بوده، خروجی سدها نیز در هفته جاری ۵۹/ ۰ میلیارد مترمکعب بوده و این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۰۳/ ۱میلیارد مترمکعب ثبت شده است.

سدهای مخازن کشور تا پایان ۲۶ شهریور ۳۵/ ۲۹ میلیارد مترمکعب ورودی آب داشتند که این عدد در سال گذشته ۶۱/ ۵۵میلیارد مترمکعب بوده و بیانگر کاهش ۴۷ درصدی کل ورودی مخازن سدهای کشور است.

همچنین میزان خروجی مخازن سدها تا پایان ۲۶ شهریور ماه ۸۳/ ۳۶ میلیارد مترمکعب ثبت شده و این عدد در سال گذشته ۱/ ۵۶ درصد بوده و حاکی از کاهش ۳۴ درصدی خروجی سدهاست. در خصوص حجم آب موجود در مخازن باید گفت که در سال‌جاری ۶۳/ ۱۹ میلیارد مترمکعب در مخازن کل کشور آب وحود دارد و این عدد در سال گذشته ۷۵/ ۲۷ مترمکعب بوده و در مجموع ۲۹ درصد کاهش داشته است.

وضعیت سدهای مهم شرب و کشاورزی نیز تا پایان ۲۶ شهریور ماه بیانگر این است که در سدهای خراسان رضوی و شمالی سد کوچری گلپایگان، سدهای خوزستان، هرمزگان، تهران، سیستان و بلوچستان، گیلان و مرکزی وضعیت مخازن سدها نامناسب است و در تنها در استان بوشهر سد رئیسعلی دلواری و سد زاینده‌رود در اصفهان و سد یامچی اردبیل شاهد افزایش مخازن سدها هستیم.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند