گروه صنعت و معدن ـ پارسال در مقابل صدور ۳۱ هزار و ۲۰۵ فقره جواز تاسیس واحدهای صنعتی در کشور، ۱۵هزار و ۳۸۶ فقره جواز تاسیس نیز باطل شد.

این تعداد ۵۰ درصد جواز تاسیس بنگاه‌های جدید است.

گزارش خلاصه عملکرد صنعت در سال ۸۴ همچنین بیانگر آن است که در سال مورد اشاره یک‌هزار و ۸۱۴فقره پروانه بهره‌برداری نیز در کل کشور باطل شد که اگر سرمایه مورد نیاز برای این میزان پروانه بهره‌برداری ابطالی را در کنار سرمایه پیش‌بینی شده برای جواز تاسیس‌های ابطالی قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که بخش صنعت در سال گذشته از ۱۹هزار ۲۴۴میلیارد و ۶۱۰میلیون تومان سرمایه محروم شد.

بیشترین تعداد جواز تاسیس ابطالی صنعت در سال گذشته مربوط به استان یزد با ۳هزار و ۶۸۷فقره جواز است. خوزستان نیز با یک‌هزار و ۵۶۹فقره جواز ابطالی در مقام دوم قرار دارد.

استان یزد همچنین مقام اول در باطل شدن پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی را در سال گذشته به خود اختصاص داد. هرچند وزارت صنایع و معادن تنها آمار خام ابطال جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری بخش صنعت را منتشر کرده و از علت به نتیجه نرسیدن سرمایه‌های اولیه در تولید هیچ گزارشی منتشر نکرده، اما می‌توان عدم کار کارشناسی و علمی نسبت به توجیه‌پذیر نبودن طرح‌های صنعتی، عدم آینده‌نگری در مورد میزان دقیق سرمایه مورد نیاز برای احداث کارخانه، مشکلات احتمالی در راه تامین منابع مالی مورد نیاز و مقاصد خاصی که برخی سرمایه‌گذاران در پس دریافت جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری دارند را به عنوان عمده دلایل به نتیجه نرسیدن برخی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی برشمرد. آمارهای مربوط به صنعت نشان می‌دهد در سال گذشته ۴۴۱هزار و ۳۳۱نفر شغل صنعتی که قرار بود متحقق شود، منتفی شد.