محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران، ورزیده‌ترین و مسوول‌ترین مقام ایرانی مرتبط با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است. او بیش از ۱۰سال است در این باره پژوهش می‌کند، طرح می‌دهد، مذاکره انجام می‌دهد، کمیسیون تشکیل می‌دهد و.... او که رییس مرکز مطالعات جهانی شدن نیز هست، در تازه‌ترین اظهارات خود درباره رژیم تجاری ایران چند نکته را یادآور شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. او گفته است: «....رژیم تجاری ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر مبنای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تنظیم می‌شود... نهادهای بخش خصوصی برای ارائه تصویر واقعی و متناسب با منافع ملی مساعدت کنند... ۹۰درصد از تجارت جهانی براساس قاعده‌های پذیرفته سازمان تجارت جهانی شکل می‌گیرد...». با توجه به اشراف و تسلطی که آقای نهاوندیان به امور تجارت و شرایط داخلی ایران دارد، یادآوری چند نکته خالی از فایده نیست:

۱ -این پرسش از رییس مرکز مطالعات جهانی شدن قابل طرح است که وقتی ۹۰درصد تجارت بر پایه قاعده‌‌های سازمان تجارت جهانی صورت می‌پذیرد و ایران نیز در این نهاد عضو نیست، آیا ایران زیان می‌کند یا سود می‌برد؟

امیدواریم پاسخ دقیق این مسوول پرسابقه به این پرسش بتواند گره‌گشای برخی از ابهام‌ها شود. صنعتگران ایرانی شاید اطلاع دقیقی از این موضوع ندارند و مرکز مطالعات می‌تواند و باید آنها را راهنمایی کند و نتایج مطالعات خویش را در اختیار صنعتگران و صادرکنندگان بگذارد.

۲ - رژیم تجاری ایران بر پایه سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی روزآمد می‌شود، یعنی چه؟ آیا معنایش این است که رژیم تجاری ایران روزآمد نبوده است؟ آیا در حالی که هیچ چشم‌اندازی توسط دولت برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه بند «ج» آن ترسیم نشده است، کاری می‌توان انجام داد؟

۳ - دعوت رییس مرکز مطالعات جهانی شدن و رییس اتاق بازرگانی تهران از نهادهای صنعتی برای حضور در تبیین و ارائه تصویری دقیق از وضعیت اقتصاد ایران یک گام به پیش است، اما این پرسش را پیش می‌آورد که آیا تاکنون بخش خصوصی در تعیین رژیم تجاری مشارکت داشته است؟ به نظر می‌رسد اگر دعوت ایشان از نهادهای بخش‌خصوصی با اقبال مواجه شود و در این عرصه گام برداریم رویداد مهمی است. نهادهای مدنی صنعتی و اقتصادی کشور فرصت را مغتنم شمرده و این دعوت را بپذیرند. ما نیز قول می‌دهیم یک ماه پس از چاپ این نوشته، یعنی در

۱۰ شهریورماه از روابط عمومی مرکز مطالعات جهانی شدن به صورت کتبی درخواست کنیم تا میزان مشارکت نهادهای خصوصی را به اطلاع افکار عمومی و علاقه‌مندان برساند.

گروه صنعت و معدن