مرکز آمار ایران که به صورت فصلی گزارش‌های خود را در خصوص تاثیر متغیرهای پولی بر سطح بخش تولید منتشر می‌کند، در آخرین گزارش خود وضعیت دقیق شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز ١٣٩٩ را روایت کرده است. این گزارش که بر مبنای سال پایه ١٣٩٥ تهیه شده، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل در فصل پاییز ١٣٩٩ را نگران‌کننده و بالاتر از ۷۵ درصد نشان داده است. به طور دقیق، تورم نقطه‌به‌نقطه در این مدت به ۳/ ۷۷ درصد رسیده است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨، بیش از ۷۷ درصد افزایش یافته است.

تورم فصلی

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ۸/ ۲۱ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، ۹/ ۹ واحد درصد کاهش دارد. در میان زیربخش‌های مختلف صنعتی در فصل مورد بررسی کمترین تورم فصلی مربوط به انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده (۴/ ۵ درصد) و تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار (۹/ ۶ درصد) و بیشترین آن به ترتیب مربوط به ساخت چوب و فرآورده‌های چوب و چوب‌پنبه و کالاها از نی و مواد حصیربافی (۳/ ۳۷ درصد)، ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (۱/ ۳۷ درصد)، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی (۲/ ۲۷ درصد) ساخت منسوجات (۴/ ۲۶ درصد) و ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک (۳/ ۲۶ درصد) است.

تورم نقطه‌به‌نقطه

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٩ به ۳/ ۷۷ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٨، ۳/ ۷۷ درصد افزایش دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه در فصل تابستان سال‌جاری ۱/ ۴۶ درصد بوده است. در میان بخش ‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار (۹/ ۲۲ درصد)، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده (۹/ ۲۶ درصد) و ساخت سایر مصنوعات (۳/ ۳۷ درصد) و بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه به ترتیب مربوط به زیربخش‌‌های صنعتی ساخت سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل (۲/ ۱۷۶ درصد)، ساخت فلزات پایه (۰/ ۱۳۹ درصد)، ساخت مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (۸/ ۱۰۸ درصد)، ساخت تجهیزات برقی (۷/ ۹۳ درصد) و ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک (۶/ ۹۰ درصد) است.

تورم سالانه

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۴/ ۳۷ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۵/ ۱۳ واحد درصد افزایش نشان می‌‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان زیربخش‌‌های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به ساخت کُک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت (۶/ ۴ درصد) و بیشترین آن به ترتیب مربوط به ساخت سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل (۸/ ۱۰۸ درصد)، ساخت فلزات پایه (۹/ ۸۳ درصد)، ساخت مبلمان (۴/ ۵۴ درصد) و ساخت تجهیزات برقی (۸/ ۵۳ درصد) است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند