آب موجود در مخزن مجموع ۱۳ سد حوضه دریاچه ارومیه ۵۸۷ میلیارد مترمکعب است که نشان‌دهنده ۳۵ درصد پرشدگی مخازن بوده و نسبت به سال گذشته نیز ۱۹ درصد کاهش دارد. سد زاینده‌رود در استان اصفهان نیز با ۱۷۸ میلیارد مترمکعب آب موجود در مخزن ۱۴ درصد پرشدگی را نشان می‌دهد. همچنین در استان خراسان‌رضوی سد دوستی با ۶۲۵ میلیارد مترمکعب آب موجود در مخزن، نشان از پرشدگی ۵۱ درصدی داشته که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش دارد. سد شیرین‌دره در استان خراسان‌شمالی براساس آخرین هیدروگرافی دارای ۵۳ میلیارد مترمکعب آب موجود در مخزن است که از پرشدگی ۸۶ درصدی و افزایش ۱۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حکایت می‌کند. سدهای حوزه قمرود و گلپایگان با پنج میلیارد مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر پرشدگی ۱۵ درصدی و کاهش ۶۷ درصدی نسبت به سال گذشته، سد پانزده خرداد با ۹۹ میلیارد مترمکعب آب دارای افزایش چهار درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و سد کوچری نیز با ۱۴۶ میلیارد مترمکعب آب موجود در مخزن نشانگر ۷۱ درصد پرشدگی مخزن بوده و افزایش ۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

 

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند