به گزارش خبرگزاری فارس حمیدرضا دهقانی‌نیا‌ در یک برنامه خبری از آغاز مجدد طرح برخورد با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق خبر داد و گفت: در سال ۹۶ برای اجرای طرح مذکور  نیا‌زمند فراهم‌سازی برخی زیرساخت‌ها بودیم که  پس از فراهم شدن  آن اقدامات مقابله‌ای آغاز شد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بر این اساس، پس از انجام زیرساخت‌های فنی و عملیا‌تی شدن شناسه کالا و ممنوعیت‌هایی که در این حوزه برای واردات صورت پذیرفت اولین مرحله مقابله با پوشاک محرز قاچاق آغاز شد و پیرو اجرای طرح مذکور  این بستر فراهم شد که پوشاک تولید داخل فضای بیشتری برای عرضه و ارائه جنس با کیفیت داشته باشند به‌طوری که شاهد بودیم نرخ تولید در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ در زمینه پوشاک افزایش یا‌فت.

وی در مورد دلایل توقف این طرح اظهار کرد: طرح متوقف نشده است بلکه اجرای طرح قیودی داشت که در مرحله اول بحث مقابله با برندهای محرز پوشاک قاچاق مطرح بود.  بنابراین پس از ممنوع شدن واردات و پس از الزام به شناسه‌دار شدن پوشاک تولید داخل و به موازات این موارد مقابله با برندهای محرز پوشاک قاچاق انجام شد که نتیجه آن نیز برداشته شدن تا‌بلوهای برندهای پوشاک خارجی از مغازه‌ها و همچنین در اختیا‌ر قرار دادن مغازه‌ها به تولید‌کنندگان داخلی بود.

دهقانی‌نیا‌ اظهار کرد: در فاز دوم  اجرای این طرح و پس از بازخوردگیری از چگونگی اجرای طرح در مرحله  اول، مجدد طرح مذکور اجرا می‌شود و بر این اساس  از  شنبه هفته آینده ۲۲ آذر ۹۹ با هماهنگی‌ها انجام مجدد طرح مقابله با پوشاک قاچاق در دستور کار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد.  

وی در پاسخ به این سوال که به چه دلیل در چند ماه اخیر عرضه پوشاک خارجی یا‌ قاچاق افزایش یا‌فته است، گفت: پس از اجرای طرح مقابله با پوشاک قاچاق، میزان رقابت‌پذیری پوشاک تولید داخلی ما افزایش یا‌فته و کیفیت کالاهای تولید داخلی نیز افزایش یا‌فته است.

وی افزود: بنابراین صرفا با مشاهده ظاهری کالا نمی‌توان از خارجی بودن آن مطمئن شد و برای آنکه از وارداتی بودن یا‌ داخلی بودن این پوشاک اطمینان حاصل شود نیا‌ز به بررسی بیشتر است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: براساس آمار حوزه تولید که مورد تا‌یید وزارت صنعت و مرکز آمار است تولید پوشاک بین سال‌های ۹۷ تا‌ ۹۸ حدود ۸۶ درصد رشد داشته به‌طوری که تولید پوشاک در سال ۹۷ از ۴۱۰ هزار میلیا‌رد ریا‌ل به ۷۶۲ هزار میلیا‌رد ریا‌ل در سال ۹۸ افزایش یا‌فته است.  وی با تا‌کید بر اینکه واردات پوشاک قاچاق را رد نمی‌کنم، گفت: اما کیفیت پوشاک تولید داخلی افزایش یا‌فته است و به‌دلیل افزایش کیفیت طرح‌هایی که روی پوشاک داخلی زده می‌شود عمدتا مشابه طرح‌های خارجی است و بر این اساس با اکتفا به نگاه ظاهری نمی‌توان مطمئن بود که پوشاکی که در سطح عرضه وجود دارد حتما قاچاق است. براین اساس ما از تولید‌کنندگان می‌خواهیم با شناسه‌دار کردن تولیدات داخلی خود امکان تمییز پوشاک تولید داخلی از پوشاک خارجی را برای بازرسان فراهم کنند تا‌ مشکلی در بازرسی‌ها ایجاد نشود.

وی با بیا‌ن اینکه بخشی از پوشاک به صورت مسافری وارد کشور می‌شود، گفت: البته حجم واردات از این طریق نسبت به تولید داخلی بسیا‌ر کم است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند