سعید عباسی‌صارمی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: اصلی‌ترین کار ما تا‌مین کالا بر اساس نیاز کشور به کالای اساسی است که نسبت به تا‌مین با اولویت داخلی اقدام می‌کنیم. معاون دفتر توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت افزود: جهاد کشاورزی نسبت به برآورد تولید اقدام می‌کند و ما بر اساس برنامه‌ریزی کسری‌ها را برای واردات انجام می‌دهیم که نیاز به هماهنگی با بانک مرکزی و سازمان استاندارد و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و سازمان دفع آفات است که انجام شود. عباسی درباره کمیاب شدن و گرانی‌های گاه و بیگاه برخی کالاها نیز تصریح کرد: در برخی کالاها گرانی داریم و در برخی گران‌فروشی. قیمت گوشت به‌دلیل اینکه قبلا برای مدتی با ارز ۴۲۰۰ تا‌مین می‌شد ثابت بود اما بعد از مدتی برای حمایت از تولید داخل و مدیریت ارزی نوع ارز نیمایی شد و این باعث می‌شود قیمت متاثر از نرخ ارز شود. همه کالاهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شوند همین طور هستند.