وی خاطرنشان کرد: تهیه نقشه زمین‌شناسی کاربردی در مقیاس‌های مختلف (خشکی و دریا) در ۶ ماه ابتدایی ۹۹ بالغ بر ۳۰ ورقه نقشه - گزارش بود که نزدیک به ۶۴ درصد هدف کمی برنامه که ۴۷ ورقه نقشه - گزارش پیش‌بینی شده است، تحقق یافت. به گزارش «ایسنا» رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: این سازمان با استفاده از فناوری‌های روز دنیا و تجربه بومی‌سازی‌شده، تحول فزاینده‌ای را از لحاظ نرخ اکتشاف و شناسایی ذخایر جدید معدنی و رسیدن به رکورد جدید در دولت دوازدهم پیش‌بینی کرده است. شهیدی با اشاره به اقدامات این سازمان در زمینه تهیه نقشه‌های مهندسی و مخاطرات زمین‌شناختی و زیست محیطی، خاطرنشان کرد: هدف کمی پیش‌بینی‌شده برای امسال دستیابی به ۳۰ گزارش - ورقه نقشه است که در ۶ ماه ابتدایی ۹۹ بالغ بر ۲۲ گزارش - ورقه نقشه به میزان نزدیک به ۷۵ درصد هدف برنامه محقق شد. سال گذشته در حوزه تهیه نقشه‌های مهندسی و مخاطرات زمین‌شناسی مانند زلزله، ریزگرد، سیل، فرونشست، تغییرات اقلیم و دریایی نیز ۳۵ ورقه نقشه تهیه شد که تعداد نقشه‌های زمین‌شناسی کاربردی تهیه‌شده بالغ بر ۴۷ ورقه نقشه می‌شود که هدف تعیین‌شده را محقق کرد. براساس اعلام سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ضمن یادآوری میزان برداشت‌های ژئوفیزیک هوایی که برای سال گذشته هدف‌گذاری شده بود به میزان ۳۰ هزار کیلومتر خطی گفت: با اجرای ۳۵ هزار کیلومتر خطی از برنامه هدف‌گذاری‌شده نیز فراتر اجرا شد. امسال اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوایی (برداشت، پردازش، تعبیر و تفسیر، مدل‌سازی و معرفی مناطق امیدبخش) هدف ۳۵ هزار کیلومتر خطی تعریف شده است که در نیمه نخست امسال نزدیک به ۶۳ درصد و به میزان ۲۲ هزار کیلومتر خطی تحقق یافت.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند