آمارهای مورد بررسی گویای آن است در دو ماه ۱۳۹۹ در مجموع وزارت صنعت تعداد ۷۰۴ فقره پروانه بهره‌برداری صادر کرد که مجوز سرمایه‌گذاری آنها ۵۰ هزار و ۸/ ۷۷۴ میلیارد ریال و مجوز اشتغال آنها نیز بالغ بر ۱۱ هزار و ۸۹۳ نفر است. وزارت صنعت در این آمار افزوده در دو ماهه نخست امسال تعداد دو فقره پروانه بهره‌برداری با مجوز سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۹/ ۹۳۲ میلیارد ریال در زمینه استخراج کانه‌های فلزی صادر شد. همچنین مجوز پروانه‌های بهره‌برداری استخراج کانه‌های فلزی زمینه اشتغال ۲۰۵ نفر را فراهم ساخته است. از سوی دیگر در دوره مورد بررسی تعداد ۱۰ فقره پروانه بهره‌برداری در زمینه استخراج سایر معادن با مجوز سرمایه‌گذاری ۸/ ۲۹۰ میلیارد ریال و مجوز اشتغال ۹۹ نفر صادر شد. عملکرد دو ماهه نخست پارسال گویای آن است که تعداد ۲۱ فقره پروانه بهره‌برداری با مجوز سرمایه‌گذاری ۲/ ۶۲۶ میلیارد ریال و اشتغال ۱۹۵ نفر در زمینه استخراج سایر معادن صادر شده بود که امسال نسبت به پارسال از نظر تعداد پروانه بهره‌برداری ۴/ ۵۲ درصد، مجوز سرمایه‌گذاری ۶/ ۵۳ درصد و مجوز اشتغال هم ۲/ ۴۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. براساس آمارهای وزارت صنعت در دو ماهه ابتدایی امسال تعداد ۵۶ فقره پروانه بهره‌برداری در زمینه سایر محصولات کانی غیرفلزی صادر شد که مجوز سرمایه‌گذاری به میزان ۵ هزار و ۲۹۸ میلیارد ریال را به‌دنبال داشت و مجوز اشتغال یک‌هزار و ۱۲۰ نفر را موجب شد. دو ماهه نخست ۹۸ تعداد ۷۶ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده بود، مجوز سرمایه‌گذاری آن نیز ۳ هزار و ۴/ ۵۰ میلیارد ریال بود و برای اشتغال ۹۶۷ نفر هم مجوز گرفته بودند، مقایسه آمار امسال نسبت به پارسال از نظر تعداد پروانه بهره‌برداری کاهش ۳/ ۲۶ درصدی دارد، اما از نظر مجوز سرمایه‌گذاری ۷/ ۷۳ درصد افزایش یافته و در زمینه میزان اشتغال نیز رشد ۸/ ۱۵ درصدی دارد.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند