وی ادامه داد: بر این اساس بارش‌های پارسال در این دشت‌ها موثر نبوده و همچنان روند خشک در آنها ادامه دارد یا اندکی بهبود داشته است. فاضلی افزود: اگرچه بارش‌های سال آبی سال گذشته خوب بود اما بخش کمی از آبخوان‌های کشور را تحت تاثیر قرار داد.  مدیر کل دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب و امورمشترکان شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: بارش‌های پارسال هم از نظر زمانی و هم از لحاظ مکانی بسیار متفاوت بود و برای ارزیابی تاثیر آنها در سفره‌های زیرزمینی هرساله و در پایان مهر ماه اقدام می‌شود. وی ادامه داد: بنابراین نتایج بارش‌های سال آبی مهرماه ۹۷ تا آخر شهریور ۹۸ نشان می‌دهد که متوسط ارتفاع بارش‌های این سال نسبت به سال ماقبل آن (مهرماه ۹۶ تا آخر شهریور ۹۷) که سال کامل خشکی بود ۱۰۰درصد افزایش داشت. فاضلی افزود: بارندگی‌های این سال نسبت به دوره درازمدت ۵۰ ساله نیز ۸ درصد رشد داشت که نشان‌دهنده سال پربارش بود. مجری طرح احیای و تعادل بخشی منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: اما وضعیت بارش‌های این سال به لحاظ مکانی بسیار متفاوت بود. بیشترین سهم بارش در ۶ حوضه آبریز درجه دو کشور شامل تالش، سفیدرود، کارون بزرگ، هراز و قره سو، مرزی غرب و کرخه رخ داد. فاضلی افزود: حدود ۸ درصد مساحت کل دشت‌های کشور در این حوضه‌های آبریز قرار دارد. به گفته وی، مجموع حجم تغذیه‌ای که ناشی از بارش‌های سال قبل بر آبخوان‌های کشور صورت گرفت حدود دو میلیارد متر مکعب است. مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب و امورمشترکان شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: برآیند مثبت بارش‌های پارسال در کل کشور سبب شد که سهم کسری سالانه مخازن سفره‌های زیرزمینی که پنج و نیم میلیارد متر مکعب است حدود نیم میلیارد بهبود یابد. فاضلی افزود: بنابراین بارش‌های پارسال کسری سالانه مخازن سفره‌های زیرزمینی را نیم میلیارد متر مکعب کاهش داد. وی آبخوان‌های تحت تاثیر را آبخوان‌های واقع در نواحی غرب، شمال غرب و نواحی شمالی دانست که وسعت کمی هم به خود اختصاص داده‌اند.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند