تغییر گرایش برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی جدید در حالی ثبت شده که براساس داده‌های اعلام شده از سوی این وزارتخانه سرمایه‌گذاری محقق شده برای طرح‌های صنعتی در این دوره زمانی با افت روبه‌رو بوده است، به‌طوری ‌که در مدت زمان مورد بررسی سرمایه‌گذاری محقق شده افت بیش از یک درصدی را ثبت کرده است. براساس آمار اعلام شده در میانه زمستان سال ۹۸ در مجموع ۲۵ هزار و ۴۵۶ فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بیش از ۳میلیون و ۳۸۸ هزار میلیارد ریالی در کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد، رشد بیش از ۱۸درصدی و به لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری نیز رشد ۲۵ درصدی داشته است. اما درخصوص پروانه‌های بهره‌برداری صادره (ایجادی و توسعه‌ای) نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۵ هزار و ۸۹۲ فقره پروانه بهره‌برداری در کشور صادر شده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل رشد ۵/ ۶ درصدی داشته است، سرمایه محقق‌ شده برای پروانه‌‌های بهره‌برداری نیز بیش از ۵۵۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت بیش از یک درصدی داشته است. در گزارش منتشر‌شده از سوی این وزارتخانه بر این نکته تاکید شده است که رشد منفی سرمایه‌گذاری محقق‌شده در مدت زمان مورد بررسی به دلیل صدور پروانه بهره‌برداری واحد «نفت ستاره خلیج فارس» با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۹۲هزار میلیارد ریالی در خرداد ماه در سال ۹۷ است. بدون احتساب واحد مذکور تغییرات میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال در مدت زمان مورد بررسی، به ترتیب رشد ۸/ ۵۰ و ۲/ ۱ درصدی خواهد داشت.

بررسی آمارها نشان می‌دهد اشتغال پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره نیز در مدت زمان مورد بررسی معادل ۵۷۴هزار و ۱۷۵نفر شغل است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۱۷درصدی را نشان می‌دهد. در عین حال، میزان اشتغال محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری معادل ۹۳هزار و ۷۹۵نفر شغل است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افت حدود ۶/ ۱ درصدی داشته است.

از سوی دیگر، تاثیر رشد درخواست برای اخذ مجوز صنعتی را می‌توان در کارنامه دومین ماه زمستان تولیدات صنعتی، معدنی و پتروشیمی نیز مشاهده کرد؛ ‌داده‌های جدید از تولیدات صنعتی نشان می‌دهد در مدت زمان مورد بررسی از میان ۵۵قلم کالای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی ۳۶ قلم کالا رشد تولید و ۱۸ قلم کالا افت تولید را در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۸ ثبت کرده‌اند. بررسی گزارش ۱۱ ماهه تولیدات صنعتی نشان می‌دهد تولید «سموم دفع آفات نباتی، ماشین لباس‌شویی، وانت، داروی انسانی و سیگارت» پنج کالای منتخب صنعتی هستند که بیشترین رشد تولید را در ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال ۹۸ ثبت کرده‌اند.

وضعیت ۱۳ زیرگروه

یکی از نکات قابل تامل از وضعیت صدور جواز در نیمه زمستان حذف گروه معدن و زیرگروه این بخش از آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ پیش از این وضعیت دریافت مجوز برای ۷ گروه به همراه ۱۶ زیرگروه از سوی این وزارتخانه بررسی می‌شد که بخش معدن نیز با زیرگروه‌های «پروانه اکتشاف»، «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» در این ارزیابی قرار داشتند، اما آخرین داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از حذف این گروه حکایت دارد و با این شرایط می‌توان گفت در میانه فصل زمستان این وزارتخانه ۶ گروه را به همراه ۱۳ زیرگروه مورد ارزیابی قرار داده است.

شرح حال صدور جوازهای صادره در میان ۶ گروه و ۱۳ زیرگروه نیز در مدت زمان مورد بررسی از تمایل برای اخذ جواز حکایت دارد. براساس آمار اعلام شده از مجموع ۱۳ زیرگروه در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۰ زیرگروه رشد درخواست برای صدور جواز را پشت ‌سر گذاشته‌اند و سه زیرگروه مرتبط با «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» افت درخواست برای اخذ جواز داشته‌اند. در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت ۶ گروه شامل بخش‌های «صنعت»، «صنف»، «تجارت خارجی»، «تجارت الکترونیک»، «نرم‌افزار» و «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» ارزیابی می‌شوند که در مجموع ۱۳ زیرگروه برای آنها تعریف شده است. افزایش تمایل برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی موجب شد تا پیش‌بینی‌های افت سرمایه‌گذاری با اعمال تحریم‌‌های جدید نیز از بین برود.

با اعمال تحریم‌های جدید برخی از فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند سرمایه‌‌گذاران از سرمایه‌گذاری جدید در بخش‌های صنعتی خودداری خواهند کرد، اما آمارها نشان می‌دهد همچنان تقاضا برای سرمایه‌گذاری و اخذ مجوز در کشور وجود دارد.

داده‌‌‌های آماری نشان می‌دهد در بخش «پروانه‌های صنفی» در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۳۸۷ هزار و ۱۱۱ فقره پروانه ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از ۴ درصدی را به ثبت رسانده است. اما در گروه «تجارت خارجی» نیز آمارها حکایت از روند مثبت صدور «کارت‌ بازرگانی» و افزایش تجار جدید دارد. براساس ارزیابی‌‌‌ها، در مدت زمان مورد بررسی ۶ هزار و ۹۷۷ فقره کارت بازرگانی برای تجار ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد بیش از ۲ درصدی همراه بوده است. «تجارت الکترونیک» یکی‌ دیگر از ۶ گروه مورد بررسی در جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در هر دو زیرگروه «گواهی امضای الکترونیکی» «نماد اعتماد الکترونیکی» روند صدور جواز رشد را ثبت کرده است. در مدت زمان مورد بررسی «گواهی امضای الکترونیکی» صادره برابر با ۱۵۰هزار و ۹۷۰فقره بوده که رشد ۵/ ۵۶ ‌درصدی داشته و صدور «نماد اعتماد الکترونیکی» نیز معادل ۱۳هزار و ۲۸۷ فقره بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۵/ ۳ ‌درصدی داشته است.

گروه بعدی مورد بررسی مربوط به صدور جواز «نرم‌افزار» است. در این گروه زیرشاخه‌ای به‌نام «پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار» جای گرفته است که روند صدور مجوزها در این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۵۰ ‌درصدی را تجربه کرده است. ششمین گروه مورد بررسی صدور جواز «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» است که خود ۶ زیرگروه دارد. در زیرگروه نخست که «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده در مدت زمان مورد بررسی ۳۲۳فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۵/ ۱۲ درصدی داشته است. همچنین تعداد «پروانه فنی و مهندسی» در مدت زمان مذکور ۱۶۷ فقره بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل با افت ۵/ ۳ ‌درصدی همراه بوده است.

آمارها همچنین نشان می‌دهد در زیرگروه «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز ۲۱ فقره جواز ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۷۵ ‌درصدی داشته است. «پروانه پژوهش مرکز پژوهش‌‌های صنعتی و معدنی» نیز در مدت زمان مورد بررسی ۸فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افتی ۵/ ۳۸ ‌درصدی داشته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در زیرگروه «گواهی تحقیق و توسعه» نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۲۱۷فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۵/ ۲۰ درصدی داشته است. در ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال ۹۷ در این زیرگروه ۲۷۳ فقره جواز تاسیس صادر شده بود. اما روند صدور مجوز در زیرگروه «پروانه تحقیق و توسعه» رشد بیش از یک درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را ثبت کرده است؛ مجموع جوازهای صادره برای این زیرگروه برابر با ۱۶۵ فقره است. میزان جوازهای صادره در این زیرگروه در مدت مشابه در سال گذشته ۱۶۳ فقره بود.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند