بر اساس تازه‌ترین گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران، باوجود کاهش بارش‌های جوی کشور نسبت به سال قبل، همچنان بارندگی‌های امسال نسبت به میانگین بارش‌های مدت مشابه در دوره ۵۱ ساله اخیر (۳/ ۲۷ میلی‌متر) از رشد ۲۹ درصدی برخوردار است. بررسی میزان بارندگی‌های جوی به تفکیک حوضه‌های آبریز نشان می‌دهد: میزان بارش‌های حوضه آبریز خزر از ابتدای پاییز تا دیروز به ۳/ ۹۰میلی‌متر رسیده است که ۱۳ درصد نسبت به ۸/ ۱۰۳ میلی‌متر بارش این حوضه در سال گذشته کاهش دارد. همچنین در این دوره زمانی بارش‌های حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان معادل ۷/ ۴۶میلی‌متر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/ ۴۴ درصد افت کرده است. وضعیت بارش‌ها در دریاچه ارومیه نیز از ابتدای سال آبی جاری تا دیروز با کاهش قابل‌توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است. بر اساس آمارها در این دوره زمانی، میانگین ارتفاع ریزش‌های جوی در این حوضه به ۲/ ۲۳ میلی‌متر رسیده که در مقایسه با ۴/ ۴۹میلی‌متر بارش در دوره مشابه سال گذشته، ۵۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. آمارهای وزارت نیرو از کاهش نسبی بارندگی در حوضه آبریز فلات مرکزی نیز حکایت دارد به‌گونه‌ای که از اول مهر تا دیروز، ارتفاع ریزش‌های جوی در این حوضه به ۵/ ۲۲میلی‌متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/ ۷درصد کاهش یافته است. میزان بارش‌های جوی در حوضه آبریز قره‌قوم نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲/ ۲۰میلی‌متر ثبت شده که در مقایسه با میانگین ۷/ ۴۰ میلی‌متری بارندگی در این سال گذشته، از افت ۳/ ۵۰درصدی بارش‌ها حکایت دارد. در این میان حوضه آبریز مرزی شرق با رشد بارندگی‌ها مواجه بوده و با ثبت ۹/ ۹میلی‌متر بارندگی وضعیت مساعدتری را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند