براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب تا پایان نیمه اول امسال ۹۹۳ ناحیه و شهرک بوده که نسبت به تعداد آنها تا پایان سال گذشته، تغییری نداشته است. همچنین در ۶ماه نخست امسال ۹۱۸ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کل کشور به بهره‌برداری رسیده که حدود ۷/ ۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که در آن ۸۰۷ واحد به بهره‌برداری رسیده بود، افزایش داشته است.

آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر ۸۹۷ هزار و ۵۷۲ نفر در واحدهای به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مشغول به کار هستند. از طرف دیگر اشتغال ایجاد شده در واحدهای به بهره‌برداری رسیده در ۶ماه اول سال جاری ۱۴ هزار و ۵۲۵ نفر و در مدت مشابه سال گذشته، ۱۴ هزار و ۲۵۵ نفر بوده است که حاکی از افزایش ۹/ ۱درصدی در این بخش در سال جاری است. از سوی دیگر آمار منتشر شده در ۶ماه اول امسال حاکی از این است که ۳ هزار و ۴۶۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در واحدهای به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سرمایه‌گذاری شده که نسبت به ۶ماه اول سال گذشته، ۷/ ۵ درصد افزایش داشته است. میزان سرمایه‌گذاری در واحدهای به بهره‌برداری رسیده در نیمه اول سال گذشته ۳هزار و ۲۷۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

میزان سرمایه‌گذاری کل واحدهای به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز تا پایان شهریور امسال نیز ۱۵۱ هزار و ۷۴۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. با وجود این میانگین سرمایه‌گذاری هر واحد به بهره‌برداری رسیده در ۶ماه نخست امسال ۳ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان بوده که نسبت به میانگین سرمایه‌گذاری هر واحد در مدت مشابه سال گذشته که معادل ۴ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان بوده، حدود ۷درصد کاهش داشته است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند